کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری کلرو استات سدیم
علف‌کش سیستمیک، از گروه آلکانوئیک اسید‌ هالوژنه
فرمولاسیون:
اربیتوکس تی 95 جی Erbitox T95G             %95       GR
تاریخ ثبت:  سال 1349
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده سنتز چربی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب عمدتاً توسط ریشه انجام می‌شود ولی مقداری نیز توسط برگ‌ها قابل جذب می‌باشد. این علف‌کش در گیاه قابل انتقال بوده و در بافت‌های مریستمی تجمع می‌یابد.
علائم تأثیر در گیاه: ایجاد کلروز در برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر):  بسته به رطوبت خاک، درجه حرارت هوا و مقدار مصرف سم 21 تا 90 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌کش عمومی و انتخابی( بسته به مورد مصرف جهت کنترل علف‌های هرز کشیده برگ در نیشکر، چغندرقند، توتون، یونجه، چای، انگور، گندم]  4 تا 30 کیلوگرم در هکتار[ ).
موارد مصرف در سایر کشورها:
مصرف پیش رویشی برای کننترل علف‌های هرز باریک برگ مزارع چغندر قند، هویج، مارچوبه، کلزا، خردل، گوجه فرنگی، نخود، سیب زمینی، لوبیا، کاهو، یونجه، آفتابگردان، گندم، نیشکر،‌ برنج،‌پنبه و اراضی غیر زراعی 
راهنمای مصرف:
•کنترل علف‌های هرز بسته به نوع محصول در مراحل اولیه رویش به صورت قبل از رویش یا بعد از رویش به میزان 4 تا 30 کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):  3200 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 4280 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 11000 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
TCA- sodium