کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

توفوردی + ام سی پی آ
علف‌کش هورمونی، نفوذی، انتخابی از گروه فنوکسی استیک اسید + آریلوکسی آلکانوئیک اسید
فرمولاسیون:
1. یو 46 کمبی فلوید U 46 combi fluid          w/v         %55         SL   
2. یو 46 کمبی فلوید U 46 combi fluid          w/v       %5/67        SL
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:علف‌کش هورمونی، بازدارنده رشد
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع گندم، جو] 1 تا 2 لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه[، برنج، ذرت و نیشکر
موارد مصرف در سایر کشورها:
 علف‌های هرز دولپه ای یکساله و دائمی در چمن، مراتع پایدار، جو بهاره و زمستانه، گندم بهاره و زمستانه، یولاف زمستانه
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف در مزارع گندم 1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله پنجه‌زنی تا تشکیل ساقه
•سم‌پاشی علف‌های هرز در ابتدای رشد تا مرحله جوانی گیاه بهترین نتیجه را می دهد، مؤثرترین مرحله سم‌پاشی واریته‌های دائمی بسته به نوع گونه متفاوت می‌باشد در این خصوص به اطلاعات موجود در برچسب علف‌کش‌ها توجه شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی 1 بار در غلات و مراتع پایدار و 3 بار در سال در چمن است.
•در زمان بارندگی و یا اگر احتمال بارندگی وجود دارد مصرف نکنید.
•حداقل 10 روز بعد از سم‌پاشی علف‌های هرز مورد چرا قرار نگیرند.
•روی مزارع شبدر و سایر بقولات که تازه کشت شده اند، مصرف  نکنید.
•بر روی محصولاتی که تحت تنش هوای سرد و خشکی می باشند و یا در شرایطی که احتمال یخ زدگی وجود دارد، مصرف نکنید.
•بلافاصله قبل یا بعد از کاشت هر محصول مصرف نکنید.
•7 روز قبل از سم‌پاشی از غلتک یا چنگک زدن زمین پرهیز شود.
•غلات را در بهار و زمانی که غلاف برگ نمایان شده است (قبل از اینکه اولین جوانه مشخص شود) سم‌پاشی کنید (GS 34).غلات را از مرحله 5 برگی تا قبل از اینکه اولین جوانه مشخص شود (GS 15-31)  سم‌پاشی کنید.
•آخرین نوبت سم‌پاشی غلات قبل از اینکه اولین جوانه مشخص شود می‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
فرار این علف‌کش بر روی مزارع مجاور موجب بروز خسارت در گونه‌های زراعی پهن‌برگ (مخصوصاً مزارع چغندرقند،پنبه، کلم‌ها، سبزی و صیفی‌جات(مثل کرفس)، باغهای گلابی، مو و غیره ) می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):2100 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
•توفوردی و ام سی پی آ در غلظت‌های پائین فعال هستند. غلظت‌های بالای این علف‌کش به محصولات توصیه شده نیز آسیب وارد می آورد.
•مضر برای ماهی و موجودات آبزی بوده از آلوده شدن آب‌های سطحی و نهرها باید خودداری کرد.
•چارپایان را از منطقه تیمار شده حداقل 2 هفته تا زمان از بین رفتن علف‌های هرز و نامطبوع شدن آن‌ها دور نمایید.
MCPA+2.4-D