کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیابندازول
قارچ‌کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و معالج  از گروه بنزیمیدازول‌ها
فرمولاسیون:
1. تکتو Tecto             %60                    WP
تاریخ ثبت: 30/6/53
نحوه اثر: جلوگیری از سنتز بتا توبولین
موارد مصرف در ایران:
کنترل سیاهک پاکوتاه، مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani ؛ شانکر ساقه سیب زمینی  ناشی از  Rhizoctonia solani؛ برق‌زدگی نخود و بیماری‌های پس از برداشت مرکبات.
موارد مصرف در سایر کشورها:
از تیابندازول به صورت ضدعفونی بذر، خیساندن خاک، اختلاط با خاک، فرو بردن ریشه و میوه در محلول قارچ‌کش و سم‌پاشی شاخ و برگ برای کنترل بیماری‌های مختلفی مانند سیاهک‌ها، پوسیدگی‌های ریشه و غده، پژمردگی‌های آوندی از جمله مرگ درختان نارون و بیماری‌های پس از برداشت مرکبات استفاده می‌شود. 
راهنمای مصرف:
•سیاهک پاکوتاه گندم: ضدعفونی بذر به نسبت 25/1 در هزار
•مرگ گیاهچه حبوبات ناشی از Rhizoctonia solani : ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار.
•شانکر ساقه سیب زمینی ناشی از Rhizoctonia solani : ضدعفونی غده‌ها به نسبت 2 در هزار.
•برق‌زدگی نخود: ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار و محلول‌پاشی بوته‌های جوان بلافاصله بعد از هر بارندگی
•بیماری‌های قارچی پس از برداشت مرکبات: استفاده از محلول 5/1 -1 در هزار.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  5/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 19 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 81/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا
thiabendazole