کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیودیکارب
حشره‌کش تماسی و گوارشی و سیستمیک از گروه اگزایم کاربامات
فرمولاسیون:
1. لاروین Larvin                       80%             DF                                   
تاریخ ثبت: 3/12/66 ثبت موقت 5 سال،‌ 17/3/72 تمدید به مدت 3 سال، ‌29/2/76 تمدید به مدت 3 سال، 14/10/77 علیه تریپس پنبه به مدت 3 سال – تمدید لغایت 86
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: مهار کننده آنزیم کلین استرازدرسیستم عصبی حشرات هستند
موارد مصرف در ایران:
کرم غوزه در پنبه  1 کیلوگرم در هکتار، تریپس در پنبه  5 در هزار به روش ضدعفونی بذر، پروانه چوبخوار در پسته 5/1 در هزار
موارد مصرف در سایر کشورها:
شب پره‌ها و سخت بالپوشان و ناجوربالان و دوبالان در پنبه، سویا، ذرت، انگور، میوه، سبزیجات و دیگر محصولات  200 تا 1000 گرم در هکتار، تیمار بذری 2500 تا 10000 گرم در تن؛ حلزون و راب‌ها در غلات و دانه‌های روغنی
راهنمای مصرف:
•برای کرم غوزه پنبه محلول پاشی به مقدار 1 کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود.
•برای پروانه چوبخوار پسته محلول پاشی به نسبت 5/1 در هزار توصیه می‌شود.
•برای تریپس پنبه به روش ضدعفونی بذر پنبه به نسبت 5 در هزار توصیه می‌شود.
•مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد.
•قابل اختلاط با ترکیبات خیلی قلیایی و اسیدی نیست.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران467-66 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 5620-2023 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 3/3-4/1 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 027/0 میلی‌گرم بر لیتر

thiodicarb