کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

درای ساید
حشره‌کش تماسی از ترکیبات سیلیس
فرمولاسیون:
1. درای ساید Dryacide          80%              P                              
تاریخ ثبت: 7/8/70 ثبت موقت سه سال و 18/4/75 تمدید به مدت 3 سال – تمدید لغایت 87
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره کش فیزیکی،این پودر در هنگام حرکت حشرات درون محصولات ضدعفونی شده با خراش پوست بدن حشرات باعث می‌شود حشره با از دست دادن آب بدن از بین برود.
موارد مصرف در ایران:
حشرات آفات انباری  در گندم، سوسک چهارنقطه ای در حبوبات
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات انباری
راهنمای مصرف:
•باید محصولات به طور یکنواخت و با رطوبت کمتر از 12% به پودر آغشته شوند.
•برای آلودگی متوسط 1 کیلوگرم و برای آلودگی شدید 2 کیلوگرم به ازای هر تن محصول توصیه می‌شود.
•رطوبت محصول باید کمتر از %12 باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•این ترکیب غیرسمی است و اثر آن بر مبنای یک پدیده فیزیکی است.
•درای اساید دارای 8% رس و 2% رطوبت و 10% پودر سیلیکاژل است.

dryacide