کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دودین
قارچ‌کش حفاظتی با اندکی خاصیت معالجه کننده از گروه گوانیدین‌ها
فرمولاسیون:
ملپرکس Melprex          % 65        WP                         
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: خاصیت قارچ‌کشی دودین را به هسته گوانیدین در این ترکیب نسبت می‌دهند. گوانیدین مانند یک شوینده عمل کرده و به صورت غیراختصاصی ساختمان غشاء را بر هم می‌زند. به این ترتیب که بخش چربی دوست آن به بخش لیپیدی فسفولیپید متصل شده و بخش قطبی آن به گروه فسفات فسفولیپید در فاز آبی متصل می‌شود. در نتیجه ساختار غشاء بهم خورده و همین مسئله موجب تغییر تراوایی غشاء، اختلال در جذب عناصر غذایی و جلوگیری از تنفس می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
لکه سیاه در سیب
موارد مصرف در سایر کشورها:
دودین برای کنترل لکه سیاه سیب و گلابی، بیماری‌های برگی توت فرنگی، لکه‌برگی‌های قارچی در گیلاس، زیتون، کرفس و محصولات دیگر کاربرد دارد. 
راهنمای مصرف:
•محلول‌پاشی به نسبت یک در هزار.
•برای سم‌پاشی حفاظتی، سم‌پاشی اول در زمان تورم جوانه‌های گل، دوم پس از ریزش گلبرگ‌ها، سوم 10 روز پس از نوبت دوم.
•در مواردی که سم‌پاشی حفاظتی از قبل انجام نشده است، برای معالجه آلودگی‌هایی که پس از بارندگی به وقوع می‌پیوندد، حداکثر ظرف مدت 36 ساعت پس از بارندگی باید اقدام به سم‌پاشی گردد.
•در هوای بسیار سرد (زیر˚C 5)، از سم‌پاشی اجتناب گردد.
•از اختلاط دودین با گوگرد و تترادیفون اجتناب شود.
احتیاط‌های لازم:
•هلو، آلو، انگور و تمشک در اثر کاربرد دودین ممکن است دچار آسیب شوند. در برخی از ارقام سیب از جمله Golden Delicious، دودین ممکن است روی میوه حالت زنگار ایجاد نماید.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1142 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 53/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 13/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 011/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک می‌باشد، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
dodine