کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دی کلروپروپن
نماتدکش و فومیگانت خاک از گروه هیدروکربن‌های ‌هالوژن دار
فرمولاسیون:
تلون Telone      100%         L
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: نماتدکش تدخینی از گروه هیدروکربن‌های هالوژنه.
موارد مصرف در ایران:
 نماتدهای ریشه گره‌ای در خاک
موارد مصرف در سایر کشورها:
نماتدهای آزاد، نماتد طلایی سیب زمینی، نماتدها ناقل ویروس در انواع توت فرنگی و تمشک، نماتدهای ساقه و پیاز در نرگس
راهنمای مصرف:
•دمای خاک قبل از تیمار آن باید بالای 5 درجه سانی‌گراد بوده و رطوبت کافی باید داشته باشد.  شخم زدن زمین به عمق 30 سانتی‌متر کارایی سم را افزایش می‌دهد. 
احتیاط‌های لازم:
•تا سه هفته بعد از تیمار از به هم زدن خاک خودداری نمایید. این مدت در خاک‌های مرطوب و سرد طولانی‌تر است.
•کاربرد سم حداکثر یک نوبت در سال توصیه می‌شود.
•تا زمانی که بوی گاز از بین نرفته است از شخم زدن و کاشت خودداری شود.
•بعد از تیمار از کودهای آمونیومی استفاده نکنید، تا زمان استقرار محصول، از کودهای نیتراتی استفاده کنید.
•در خاک‌های سنگین رسی و خاک‌های با تعداد زیادی سنگ‌های درشت استفاده نکنید.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 10000-152 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 39-1/7 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 2/6 میلی‌گرم بر لیتر
•برای ماهی و موجودات آبزی خطرناک است، لذا از آلوده شدن آب‌های سطحی و نهرها باید خودداری کرد.
dichloropropene