کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
دیفلوبنزورون
حشره‌کش تماسی، گوارشی از گروه بنزوئیل اوره (IGR)
فرمولاسیون:
1. دیمیلین Dimilin                    % 48                       ODC
2. دیمیلین  Dimilin                   % 25                         WP  
تاریخ ثبت: 28/7/76 تمدید تا 29/12/79 (1)،‌ تمدید لغایت 85  : ثبت دائم علیه مینوز لکه گرد برگ سیب در 28/7/76 و علیه آفات جنگلی ثبت دائم در 14/5/64 و 18/4/80 ثبت موقت برای مینوز مرکبات تمدید لغایت 86 (2)
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: این سم با جلوگیری از سنتز کیتین در تشکیل کوتیکول  اختلال ایجاد میکند و در تمام مراحلی که کوتیکول جدید در بدن حشره نابالغ ظاهر می‌شود، اثر خود را آشکار می سازد.
موارد مصرف در ایران:
پروانه دم طلایی و ابریشم باف ناجور اشجار جنگلی، جوانه خوار کاج، برگ خوار نارون و بلوط، پروانه خوار کاج، پروانه دم چنگال صنوبر، مینوز لکه گرد در سیب 5/0 در هزار(1)، مرکبات [50 گرم + 300 میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت سم‌پاشی به فاصله 10 روز] ملخ مراکشی  به روش ULV، 200 میلی لیتر در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
لاروهای برگ‌خوار در درختان و درختچه‌های فضای سبز، خزانه‌ها یا نهالستان‌ها، گیاهان زینتی؛ شب پره جوانه‌خوار (Bud moth) در سیب و گلابی؛ شب پره تورتریکس در درختان و درختچه‌های فضای سبز خزانه و نهالستان‌های گیاهان زینتی؛ برگ‌خوارها در انواع کلم‌ها، شب پره‌های برگ‌خوار درختان در سیب و گلابی؛ ‌کرم سیب و گلابی؛ مگس خانگی در دامپروری‌ها، محل نگه داری فضولات حیوانی، آشغال‌های دور ریخته شده؛ شب پره (Locky moth) در درختان و درختچه‌های فضای سبز و نهالستان‌ها و گیاهان زینتی؛ شب پره (Ook leaf roller) در جنگل، آفات مکنده گلابی، شب پره (Pin beauty moth)  در جنگل، آفت (Pin looper) در جنگل، شب پره میوه‌های هسته دار در هسته دارها، کنه زنگار در سیب، گلابی و هسته دارها، مگس سیارید (Sciarid) در قارچ‌های خوراکی، شب پره کوچک پوستخوار (Small ermin moth) در درختان و درختچه‌های فضای سبز، نهالستان‌ها و گیاهان زینتی، پروانه تورتریکس در هسته دارها، شب پره زمستانه (Winter moth) در درختان و درختچه‌های فضای سبز، نهالستان‌ها،‌ گیاهان زینتی،‌ هسته دارها و دانه دارها
راهنمای مصرف:
•درسم‌پاشی هوایی نباید سرعت باد از 18 نات تجاوز کند و در تندباد حداکثر تا20 نات توصیه می‌شود.
•بیشتر برای برگ خوارهای جوان مؤثر است و بیشترین تأثیر را زمانی خواهیم داشت که سم‌پاشی در زمان شروع تفریخ تخم‌ها انجام گیرد.
•زمان سم‌پاشی براساس نوع آفت و نوع محصول متغیر می‌باشد.
•برای محصول کلم و پسیل گلابی توصیه می‌شود از خیس کننده‌ها استفاده شود.
•برای کنترل ملخ مراکشی در حالت غیرطغیانی به مقدار 200 میلی لیتر در هکتار (1) علیه پوره‌ها استفاده می‌شود.
•تعداد دفعات سم‌پاشی برای گلابی و سیب سه بار، برای هسته دارها دو بار،‌ کشمش سیاه (Black currant) و انواع محصولات کلم دو بار در سال و یک بار در محیط کشت قارچ خوراکی توصیه می شود.
•قبل از سم‌پاشی، در یک سطح کوچک تحمل گیاهان زراعی از لحاظ گیاه‌سوزی بررسی شود.
•این سم فاقد خاصیت سیستمیک و نفوذی در بافت گیاه است، لذا روی حشرات مکنده بی تأثیر می‌باشد
احتیاط‌های لازم:
•نباید به صورت کمپوست و آب آبیاری در تیمار گیاهان زینتی استفاده شود.
•روی گیاهان زینتی با گلهای رنگی نباید سم‌پاشی شود.
•در محصولات غذایی گیاهی باید برطبق برچسب استفاده شود.
•نباید دامها بصورت مستقیم سم‌پاشی شوند.
•دوره کارنس برای سیب و گلابی و انواع کلم‌ها 14 روز
•بصورت مخلوط با سایر آفت کش‌ها یا بعد از آبیاری در قارچ خوراکی استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران4640 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 4640 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 2/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 1/7 میکروگرم بر لیتر
•عدم انجام سم‌پاشی هوایی در مکان‌هایی که 250 متر از آب‌های سطحی و نهرها فاصله دارند.
•بوسیله جریان هوا در باغات تا 20 متر و در تاکستانهاتا 10 متر پخش می‌شود.

diflubenzuron