کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دیفنزوکوات متیل سولفات
علف‌کش انتخابی، تماسی، از گروه پیرازول 
فرمولاسیون:
اونج (Avenge)                  %25       SL      متیل سولفات
تاریخ ثبت:  سال 1354
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده عمل فتوسنتز و از بین برنده بافت‌های مریستمی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط برگ‌ها و قابل انتقال در گیاه و تجمع بیشتر در نواحی آلوده به سم
علائم تأثیر در گیاه: مرگ مریستم‌ها 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 3 ماه
موارد مصرف در ایران:
 یولاف وحشی در غلات]4 لیتر در هکتار[ (جو، گندم، چاودار، ذرت) 
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 4 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و در مرحله سه برگی تا اواسط پنجه‌زنی علف‌های‌هرز.
•این علف‌کش شدیدا جذب خاک شده و به راحتی آب‌شویی نمی‌شود. از این جهت کاشت گیاهان زراعی در تناوب همراه با محدودیت نیست.
•قابل اختلاط با بسیاری از پهن‌برگ کشها و قارچ کشهای غلات و همچنین تنظیم کننده‌های رشد
• پادزهر این علف‌کش سولفات آتروپین می‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•پس از کاربرد این علف‌کش در مزارع گندم، ممکن است در برگ‌های این گیاه رنگ پریدگی مشاهده شود. البته این آثار پس از 3 تا 4 هفته از بین خواهد رفت.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 470 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 4640 تا  10388  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 694  میلی‌گرم fر لیتر برای ماهی‌ها.
difenzoquat metilsulfate