کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دینوکاپ
قارچ‌کش و کنه‌کش غیر سیستمیک با خاصیت پیشگیری و درمان سفیدک‌های پودری
فرمولاسیون:
1. کاراتان- FN-57   (Karatane- FN-57)      % 25/18   WP         
2. کاراتان- LC    (Karatane- LC)                   %35   EC       
تاریخ ثبت: 1/10/47 و 29/5/58 : دینوکاپ EC ، 11/7/79
نحوه اثر: دینوکاپ و سایر مشتقات نیتروفنل فسفوریلاسیون اکسایشی را مختل می‌کنند. در نتیجه، با وجود آنکه جذب اکسیژن در حد ماکزیمم صورت می‌گیرد،ATP تولید نمی‌شود. 
موارد مصرف در ایران:
سفیدک پودری جالیز، اسپرس، سیب، هلو، شلیل، چغندرقند، توتون، رز، انبه و همچنین کنه حنایی گوجه‌فرنگی.
موارد مصرف در سایر کشورها:
دینوکاپ نخست در اواخر دهه 1940 به عنوان کنه‌کش جهت مهار کنه‌های گیاهی به ثبت رسید. اما امروزه بیشتر به عنوان یک قارچ‌کش جهت کنترل سفیدک‌های پودری شناخته شده است. دینوکاپ یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین قارچ‌کش‌هایی است که برای کنترل سفیدک‌های سطحی به کار می‌روند. این قارچ‌کش به صورت تماسی عمل کرده و علاوه بر خاصیت حفاظتی تا حدی نیز ریشه‌کن کننده است.
راهنمای مصرف:
•سفیدک پودری سیب، هلو، شلیل، انگور، توتون و گل آذین انبه به نسبت یک درهزار (1)
•سفیدک پودری یونجه و اسپرس به نسبت نیم تا یک درهزار (1)
•سفیدک پودری جالیز به میزان یک تا دو کیلوگرم در هکتار (1)
•سفیدک پودری چغندرقند به میزان یک کیلوگرم در هکتار (1)
•سفیدک پودری سیب، هلو، شلیل به نسبت یک درهزار (2)
•سفیدک پودری رز به نسبت نیم تا یک درهزار (2)
•چنانچه این قارچ‌کش در زمان شکوفه‌دهی برای کنترل سفیدک پودری سیب به کار رود، ممکن است موجب تشکیل لکه‌هایی بر روی شکوفه‌ها گردد؛ اما تأثیر نامطلوبی بر گرده‌افشانی و تشکیل میوه نخواهد داشت.
•در مورد رقم golden delicious از کاربرد سم در زمان شکوفه‌دهی اجتناب گردد.
•در دمای بالاتر از ˚C24 باید از کاربرد این قارچ‌کش اجتناب شود.
•در رز سفید کاربرد دینوکاپ ممکن است موجب تشکیل لکه روی گلبرگ‌ها شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  990 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 13 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 2/4 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا و 29 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•دینوکاپ برای ماهی‌ها فوق‌العاده سمی است. لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد. 

dinocap