کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دیوران
علف‌کش عمومی و در بعضی محصولات انتخابی، سیستمیک، از گروه فنیل اوره
فرمولاسیون:
1. کارمکس Karmex            %28           EC  
2. کارمکس Karmex            %30           EC
 3. کارمکس Karmex            %80         WP
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط ریشه و قابل انتقال در آوندهای چوبی 
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 3 تا 6 ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک در مزارع نیشکر، پنبه ] 5/1 تا 3 کیلوگرم در هکتار قبل از رویش علفهای هرز[ و مناطق غیر زراعی
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز یکساله و چندساله در مارچوبه، انگور کشمشی؛ علف‌های هرز پهن‌برگ در حدواسط درختان و بوته‌ها جهت رشد و تکثیر مطلوب، باغ‌های سیب، هلو، مارچوبه، گیاهان زینتی خشبی، اراضی آیش، اراضی که برای رشد و تکثیر مناسب نمی باشند، اراضی با خاک‌های مرطوب، مناطق درختکاری شده و دارای بوته‌های چوبی، قلمستآن‌ها، علف‌های هرز یکساله در درختان و بوته‌های همزیست، علف‌های یکساله چمن در حد واسط درختان، بوته‌ها و زمینهای غیرقابل کشت و اطراف ساختمآن‌های واقع در مناطق زراعی، مکآن‌های صنعتی و زمین‌های غیرقابل کشت، حاشیه جاده‌ها و مسیرهای راه آهن        
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 5/1 تا 3 کیلوگرم در هکتار قبل از رویش علف‌های هرز
•بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که خاک مرطوب باشد و یا کمی بعد از آن بارندگی صورت گیرد.
•ممکن است میزان باقی مانده فعال سم در خاک‌هایی با مواد آلی زیاد و یا دارای بافت سنگین کاهش یابد.
•این علف‌کش برای ریشه کنی کلیه علف‌ها در هر زمان از سال به کار برده می‌شود ولی بهترین نتیجه اواخر زمستان و اوایل بهار بدست آمده است. برای اطلاع از گونه‌های مقاوم به برچسب سم توجه کنید.
•کاربرد این علف‌کش برای زمین‌های یخ زده توصیه نمی‌شود.
•این علف‌کش بیشتر در خزانه مرکبات و ندرتاً در باغات سیب، گلابی و هلو مصرف می‌شود. حتی الامکان از سم‌پاشی روی شاخ و برگ نهال‌ها جلوگیری شود.
•در بیشتر موارد مخلوط دیوران و بروماسیل (27% + 51%) با نام تجارتی کرواردو 80% پودر وتابل به میزان 4 کیلو در هکتار فقط برای خزانه مرکبات توصیه می‌شود. از کاربرد آن روی نهال‌های کمتر از 2 سال و نیز در سایر باغات میوه مطلقاً خودداری شود.
•به منظور کنترل علف‌های هرز زمستانه در یونجه تثبیت شده باید سم‌پاشی در فصل پائیز و پس از شروع  خواب یونجه انجام شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی یک بار در سال برای زمین‌های غیر زراعی(بالاترین دوز)، دو بار در سال اطراف درختان و بوته‌ها(کمترین دوز)و یک بار در سال برای سیب و هلو.همچنین دو بار در سال برای انگور کشمشی با کمترین دوز.
•برای درختان و بوته‌هایی که کمتر از 5 سانتیمتر ارتفاع دارند و همچنین آنهایی که کمتر از 12 ماه کاشته شده اند یا در مناطقی که بوته‌ها و درختان در حال رشد دارند، استفاده نشود. جهت اطلاع از گونه‌های حساس به برچسب علف‌کش توجه کنید.
•نباید این علف‌کش در اطراف درختان و بوته‌هایی که در خاک‌های خیلی سبک یا شنی هستند و یا در خاک‌هایی که کمتر از 1 درصد مواد آلی دارند به کار برده شود.
•این علف‌کش بر روی انواع مختلف چمن و یا مناطق مشابه به کار برده نشود.
•دوزهای غیر انتخابی را نزدیک و یا روی گیاهان حساس به کار نبرید چون ممکن است که علف‌کش در اثر شستشو با ریشه‌ها تماس پیدا کنند.
•آخرین کاربرد: روی سطوح نفوذپذیر و متخلل حداکثر تا اوایل اردیبهشت. در زمین‌هایی که در آنها کشت صورت نمی گیرد، کاربرد این علف‌کش در هر زمان امکانپذیر است. برای انگور قبل از شکفته شدن جوانه و برای مارچوبه نیز قبل از جوانه‌‌زنی بکار می رود.
•عملیات سم‌پاشی در اطراف درختان و بوته‌ها در اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام شود.
•در زمین‌هایی با بافت سنگین، بین ماه‌های بهمن تا اردیبهشت بکار رود.
احتیاط‌های لازم:
•محصولات حساس مثل سبزیجات را حداقل برای 2 سال نباید کشت کرد.
•محصولات رشد یافته نباید برای حداقل 12 ماه بعد از مصرف کاشته شوند.
•کلیه محصولات زراعی و گونه‌های زینتی حساس ممکن است در اثر فرار علف‌کش خسارت ببینند.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی خطرناک است، آب‌های سطحی یا نهرها را با این علف‌کش یا ظرف استفاده شده، آلوده نکنید.
•این علف‌کش برای پستانداران سمیت پایین دارد.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 3400 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1730 تا 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 6/5 تا 25 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
•بذرهای ضدعفونی شده برای جانوران وحشی خطرناک است.
•فرار این علف‌کش می‌تواند موجب بروز خسارت در محصولات حساس شود.
•حرکت این علف‌کش در خاک بسیار محدود است.
diuron