کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دیکلوپروپ- پی + ام سی پی آ + مکوپروپ – پی
علف‌کش هورمونی، سیستمیک و مخلوط (با نسبت 31+ 16+ 13 درصد)، از گروه‌های آریلوکسی آلکانوئیک اسید + فنوکسی استیک اسید + پروپیونیک اسید
فرمولاسیون:
دوپلوسان سوپر Duplosan super       w/v          %60       SL
تاریخ ثبت:  سال 1374
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط بخش‌های سبز علف‌های هرز در حال رشد
موارد مصرف در ایران:
کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ در غلات ] 5/2 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در گندم دوروم، جوی بهاره و زمستانه، گندم بهاره و زمستانه
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف این علف‌کش 2.5 لیتر در هکتار است که در مرحله 5 تا 6 برگی شدن گندم به کار می رود. در غلات زمستانه جهت کنترل انواع کنگرها قابل توصیه است. درصورت وجود این گونه‌ها باید سم‌پاشی  تا زمانی که طول علف هرز به 15 تا 20 سانتی متر میرسد، به تاخیر بیفتد. این علف‌کش پس از شروع ساقه دهی در غلات نباید مصرف شود.
•بهترین نتایج به هنگام مصرف در زمانی به دست می آید که بخش عمده ای از علف‌های هرز در مرحله گیاهچه ای قرار دارند( ولی نه درصورتی که دماها بسیار پائین باشند).
•بهترین نتایج با محلول پاشی در هنگام بالا بودن دما از 10 درجه بدست می آیند. اگر دما پائین تر باشد، محلول پاشی را تا زمان فعال تر شدن رشد به تاخیر بیندازد.
•برای کنترل پنیرک(Malva parviflora) علف‌کش مناسب است. برای کنترل پیچک، انجام عملیات شخم خشک در تابستان ضروری است.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی به ازای هر محصول یک بار است.
•در شرایط وجود باد، امکان انتقال محلول به محصولات مجاور (بویژه چغندرقند، کلزا، نخودفرنگی، شلغم و بسیاری محصولات باغی شامل کاهو و گوجه فرنگی گلخانه‌ای ) و ایجادآسیب در آنها وجود دارد.
•آخرین کاربرد پیش از قابل تشخیص شدن گره دوم (GS32) در مورد همه محصولات می‌باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای  ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 1050 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
•آب‌های سطحی و چاه‌ها را با محلول علف‌کش و یا ظروف مصرف آن، آلوده نکنید.
dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-p