کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دی فتیالون
موش کش، از گروه آنالوگ کواگولانت کومارینی
فرمولاسیون:
باراکی Barakie          ( Wax Block ) w/v%0025/0                WB
باراکی Barakie          (Plate bait ) w/v %0025/0                   PB 
تاریخ ثبت: 10/10/80 تمدید لغایت 86        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: ضد انعقادخون
موارد مصرف در ایران:
موش ورامین و مغان [20 گرم طعمه برای هر لانه]، موش‌های مقاوم به وارفارین [5 گرم طعمه برای هر لانه]
راهنمای مصرف:
•برای مبارزه با موش ورامین و مغان به میزان 20 گرم طعمه در هر لانه به کار می رود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): LD50 برای پستانداران  5/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  75- 51 میکروگرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 4/4 میکروگرم بر لیتر
difethialone