کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دی‌نیترامین
علف‌کش انتخابی از گروه دی نیتروآنیلین
فرمولاسیون:
کوبکس Cobex      w/v             %25      EC 
تاریخ ثبت:  سال 1355
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده تقسیم سلول
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و برگ‌ها و امکان انتقال کم در گیاه
علائم تأثیر در گیاه: بازدارنده جوانه‌‌زنی و رشد(بخصوص ریشه‌ها) درگونه‌های حساس 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 10 تا 66 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع پنبه و سویا  ]3 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در گندم دوروم، جوی بهاره و زمستانه، گندم بهاره و زمستانه و همچنین بادام زمینی، نخود، لوبیا، گلرنگ، آفتابگردان و هویج و همچنین گوجه نشائی
راهنمای مصرف:
•به صورت قبل از کاشت و مخلوط با خاک به کار می رود.
•مقدار مصرف این علف‌کش 3 لیتر در هکتار می‌باشد.
•در صورت مسمومیت از باربیتورات‌ها استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 000 3 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1200 تا 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 7/3 تا 11 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
dinitramine