کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

روغن امولسیون شونده
حشره‌کش و کنه‌کش تماسی با اثر تخم کشی
فرمولاسیون:
1. ولک Volk              % 100                 EC
2. ولک Volk                  %90                   L
3. ولک Volk                % 83-80              L
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:حشره کش فیزیکی  پوشاندن کل سطح بدن حشره و درنهایت مرگ از طریق بستن روزنه‌های تنفسی 
موارد مصرف در ایران:
شپشک‌ها و بعضی از کنه‌ها در درختان برای مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه محلول پاشی به میزان %5/1(1) ، همراه با بعضی از حشره‌کش‌ها به عنوان مویان یا Adjuvant
موارد مصرف در سایر کشورها:
شته‌ها، کنه‌های تارتن، سفید بالک‌ها در انواع لوبیا، کلم‌ها، خیار، درختان میوه،‌ کاهو، گوجه فرنگی، نخود، درختان زینتی؛ شپشک‌های آردآلود در انواع لوبیا،‌ کلم‌ها، خیار، نخود، فلفل، درختان میوه،‌ درختان زینتی، گوجه فرنگی گلخانه‌ای، گوجه فرنگی مزرعه ای
راهنمای مصرف:
•برای سم‌پاشی درختان میوه پس از سپری شدن اوج سرما و قبل از بیداری درختان توصیه می‌شود.
•از آب سبک برای سم‌پاشی و رقیق کردن آن استفاده شود.
•آفات باید مستقیماً‌ تحت سم‌پاشی قرار گیرد سم‌پاشی تا زمان ریزش قطرات به سطح زمین باید ادامه یابد.
•سم‌پاشی با روغن در گلخانه همزمان با دیدن آفت باید انجام گیرد و درصورت ضرورت، سم‌پاشی تکرار گردد و برای کنترل شپشکها چندین نوبت سم‌پاشی به فاصله یک هفته در میان توصیه می‌شود (بعد از تفریخ تخم)
•فاصله بین آخرین روغن پاشی تا برداشت محصول 3 تا 4 هفته است
•12 ساعت بعد از سم‌پاشی علیه سفید بالک‌ها می‌توان عمل کنترل بیولوژیک را انجام داد.
احتیاط‌های لازم:
•در گیاهان تحت  استرس مانند ریشه‌های بریده شده و نهال‌های جدید نباید استفاده کرد.
•برای بوته‌ها و درختچه‌های حساس نباید استفاده کرد.
•دوره کارنس آن صفر است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم
•برای  ماهی‌ها و موجودات آبزی مضر است، آب‌های سطحی و جویبارها نباید به این ماده آلوده شود.
petrolium oils