کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

زینب
قارچ‌کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه اتیلن بیس دی‌تیوکاربامات‌ها
فرمولاسیون:
دیتان زد 78 Dithan  Z -78             (80%)  WP        
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: دی‌تیوکاربامات‌ها به عنوان بازدارنده آنزیمی عمل کرده و با اتصال به گروه سولفیدریل، آنزیم‌های مختلف از جمله آنزیم‌های تنفسی را از کار می‌اندازند. 
موارد مصرف در ایران:
آنتراکنوز گردو، سفیدک داخلی انگور، سفیدک داخلی چغندر، سفیدک داخلی توتون درخزانه، لکه شکلاتی باقلا و کنه نقره‌ای مرکبات
موارد مصرف در سایر کشورها:
زینب قارچ‌کشی وسیع‌الطیف است که به جز سفیدک‌های پودری و سیاهک‌ها بر علیه سایر بیماری‌های قارچی می‌توان از آن استفاده کرد. سم‌پاشی با زینب در رفع کمبود روی نیز مؤثر است. زینب بر علیه کنه‌ها نیز مؤثر بوده و برای کنترل کنه نقره‌ای مرکبات توصیه می‌شود.
راهنمای مصرف:
•آنتراکنوز گردو به میزان 2-1 در هزار
•سفیدک داخلی انگور، سفیدک داخلی چغندر، سفیدک داخلی توتون به میزان 3 در هزار
•لکه شکلاتی باقلا و کنه نقره‌ای مرکبات به میزان 2 در هزار
احتیاط‌های لازم:
•اتیلن بیس دی‌تیوکاربامات‌ها قابلیت تبدیل به ترکیبی به نام اتیلن تیوره  Ethylenethiourea (ETU) را دارند که بالقوه سرطانزاست. به همین دلیل محدودیت‌هایی برای مصرف این ترکیبات در کشورهای مختلف به وجود آمده و در برخی کشور‌ها مصرف این ترکیبات ممنوع شده است.    
•در ایران مصرف این قارچ‌کش بر روی سبزیجات و صیفی‌جات ممنوع است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5200 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  2 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها. این ترکیب برای زنبور عسل غیرسمی است
zineb