کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش تماسی و گوارشی با اثر ابقائی روی گیاه از گروه پایرتروییدها
فرمولاسیون:
ریپکورد Ripcord            % 40                       EC
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: اختلال در عمل سلولهای عصبی از طریق اختلال در  کانالهای  سدیم طناب عصبی
موارد مصرف در ایران:
حشرات جونده در سیب و پنبه، حشرات خانگی وبهداشتی مورد استفاده در اسپری‌های حشره‌کش خانگی و بهداشتی
موارد مصرف در سایر کشورها:
مگس غلاف کلزای زمستانه، سرخرطومی بذر کلم در کلزای بهاره، کلزای زمستانه، سفیده کلم در انواع کلم‌ها، شته غلات در گندم و جو، شب پره پشت الماسی در کلم، کک در انواع کلم‌ها، سرخرطومی لوبیا و نخود، شته نخود، شب پره نخود، سوسک پلن خوار در کلزا، کنه قرمز مرغ خانگی، سرخرطومی ساقه کلزا
راهنمای مصرف:
•برای کنترل سوسک ساقه و برگ در کلزا با مشاهده اولین خسارت لارو و حشرات بالغ سم‌پاشی انجام گیرد.
•برای کنترل گرده خوارها در کلزا، بهترین زمان سم‌پاشی هنگامی است که غنچه‌ها از رنگ سبز به رنگ زرد (7/3- 3/3 G) تبدیل می شوند و برای سرخرطومی بذر بهترین زمان سم‌پاشی موقعی است که 20% نیام تشکیل شده و 80% گلبرگ‌ها ریخته شده باشد.
•سم‌پاشی غلات در پائیز برای کنترل شته غلات و در بهار و تابستان برای کنترل شته خوشه غلات
•سم‌پاشی علیه کک، سفیده کلم و شته کلم با مشاهده اولین خسارت یا سم‌پاشی پیشگیری کننده، تکرار سم‌پاشی اگر ضروری باشد.
•سم‌پاشی علیه سرخرطومی نخود و لوبیا با مشاهده اولین خسارت و تکرار سم‌پاشی در صورت نیاز.
•برای کنترل کرم گردآلود (Meal worm) مرغداری‌ها؛ سم‌پاشی با قطـرات درشت در فشار کم توصیه می‌شود، سم‌پاشی بعد از تمیز کردن مرغداری و قبل از ریختن جوجه پیشنهاد می گردد، سم‌پاشی سطوح عمودی و سقف ضروری است، اما سم‌پاشی کف مرغداری ضرورتی ندارد.
•زمانی که سطح سم‌پاشی جذب کننده یا خیلی خشک هستند برای داشتن باقیمانده مؤثر آفت کش، غلظت‌های بالای آفت کش توصیه می‌شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی برای کلم خوراکی چهار بار، برای کلزای زمستانه و نخود سه بار، برای لوبیا و کلزای بهاره (فقط یک بار بعد از زرد شدن غنچه‌ها 7/3 G)
•حداکثر دفعات سم‌پاشی برای حیوانات اهلی دو بار پیشنهاد می‌شود.
•دوبار سم‌پاشی روی غلات در پائیز و بهار و یک بار سم‌پاشی در فصل تابستان
•ممکن است یک شته کش در بین ماه‌های فروردین واردیبهشت در غلات در یک سال استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•در سم‌پاشی تابستانه غلات، حاشیه مزرعه به طول 6 متر نباید سم‌پاشی شود و حجم سم‌پاشی نباید کاهش پیدا کند.
•اگر بعد از مرحله ظهور خوشه از مخلوط حشره‌کش پایرتروییدی و دی متوات استفاده شده است نباید غلات را سم‌پاشی کرد.
•آخرین سم‌پاشی‌ها: قبل از پایان گلدهی برای کلزا، قبل از اردیبهشت ماه برای غلات، قبل از اوایل مرحله خمیری خوشه (Gs 83) برای غلات
•دوره کارنس برای نخود 1 روز، کلم 7 روز، نخود و لوبیا 11 روز
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  4150-250 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان20000-10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها   37/2 میکروگرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 15/0 میکروگرم بر لیتر
•خطرناک برای محیط زیست
•خطرناک برای زنبورعسل (در موقع گلدهی و فعالیت زنبور عسل نباید استفاده کرد)
•برای موجودات آبزی و ماهی فوق‌العاده خطرناک
•در گروه بندی خطرات زیست محیطی منطقه ای در گروه A قرار می گیرد.
•سم‌پاشی مزارع کلزا زمانی که زنبورعسل کمترین فعالیت دارد و حداقل تأثیر را روی حشرات مفید دارد.
•نباید مرغ‌های اهلی را مستقیماً سم‌پاشی کرد، قبل از سم‌پاشی، تخم مرغ‌ها را باید جمع آوری کرد.

cypermethrin