کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک با تأثیر حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. آلتو Alto          10%             SL            
تاریخ ثبت: 27/1/75 ثبت موقت برای مدت سه سال – تمدید لغایت 86
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول 
موارد مصرف در ایران:
سیاهک هندی گندم، زنگ‌های غلات، سپتوریوز گندم و لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند.
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل طیف وسیعی از قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی شامل زنگ‌ها(از جمله زنگ‌های غلات، چغندرقند، لوبیا، تره و...)، سفیدک‌های پودری(سفیدک‌های پودری غلات، چغندرقند و ...)، سپتوریوز غلات، اسکالد و لکه توری جو، لکه برگی سرکوسپورایی و رامولاریایی در چغندرقند، لکه شکلاتی باقلا و غیره.
راهنمای مصرف:
•سیاهک هندی گندم، با مصرف نیم لیتر در هکتار زمانی که 80% بوته‌ها به سنبله رفته باشند.
•زنگ‌های غلات با مصرف نیم لیتر در هکتار بر اساس پیش‌آگاهی
•سپتوریوز گندم، با مصرف نیم لیتر در هکتار به محض ظهور نشانه‌های بیماری و حتی‌الامکان قبل از تشکیل پیکنیدهای بیمارگر
•لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند، یک لیتر در هکتار
•سم‌پاشی مزارع چغندرقند به منظور کنترل بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی در کنترل سفیدک پودری نیز مؤثر است.
•در گندم زمستانه کاربرد این قارچ‌کش در بهار ممکن است موجب کاهش ارتفاع ساقه شود ولی بر عملکرد محصول تأثیر نامطلوبی نخواهد داشت.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  1020 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 9/18 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 26 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 1/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک می‌باشد، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
cyproconazole