کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش، تماسی، گوارشی با اثر ضربه ای از گروه پایرتیروئیدها
فرمولاسیون:
سولفاک Solfac                               %10                       WP         
تاریخ ثبت: 25/8/71 ثبت موقت بمدت 3 سال و 20/12/75 تمدید بمدت 3 سال
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در
غشای آکسونی سلولهای عصبی با اثر ضربتی سریع به همراه فعالیت ابقایی
موارد مصرف در ایران:
سوسری خانگی و آفات بهداشتی
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات حشره ای از راسته بال‌پولک‌داران، سخت بالپوشان، ناجوربالان در غلات، پنبه، درختان میوه، سبزیجات؛ ملخ‌های بومی و مهاجر در کشاورزی مقدار مصرف (g/ha 40-15)، سوسری‌ها، پشه‌ها، مگس‌های خانگی در خانه و محصولات انبار شده، بهداشت حیوانات اهلی و دام‌ها
راهنمای مصرف:
•محلول پاشی به نسبت 20 گرم در 5 لیتر آب (4 در هزار) توصیه می‌شود.
•باقیمانده آن دارای دوام نسبتاً طولانی می‌باشد.
•دارای اثر ضربه ای خیلی سریع است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):  LD50  برای پستانداران  500-100 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 2/3-5/1میکروگرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 16/0 میکروگرم بر لیتر
•برای پرندگان عملاً غیرسمی است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی فوق‌العاده خطرناک است.
cyfluthrin