کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
علف‌کش انتخابی، سیستمیک از گروه سیکلوهگزان دیون اکسیم
فرمولاسیون:
نابواس     Nabu S                  %5/12      OEC
تاریخ ثبت:  سال 1365
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای چرب (بازدارنده ACCase ) و رشد جوانه‌های انتهایی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط اندام‌های هوایی و به مقدار کم توسط ریشه‌ها و قابل انتقال از بالا به پایین و همچنین از پایین به بالا در گیاه 
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها  
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): یک روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز کشیده برگ (سوروف) در چغندرقند ]3 لیتر در هکتار[،  و پیاز] 2 تا 3 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز کشیده برگ یکساله (بخصوص سوروف) و چند ساله (بجز Poa spp.) در محصولات پهن‌برگ شامل پنبه، کلزا، سویا، چغندرقند، آفتابگردان، اسفناج، سیب زمینی، توتون، بادام زمینی، توت فرنگی، یونجه و سبزیجات
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف برای چغندرقند 3 لیتر در هکتار و برای پیاز 2 تا 3 لیتر می‌باشد.
•برای کنترل علف‌های هرز چغندرقند در مرحله 3 تا 5 برگی علف و در مورد پیاز هنگام 3 تا 5 برگی کشیده برگ‌ها به کار می رود.
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در چغندرقند ممکن است همراه با پییچیدگی در برگ‌های چغندرقند باشد.
•این علف‌کش برای محصولات باریک برگ(بجز پیاز، مارچوبه و سیر) توصیه نمی‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 2676 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 5000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 38 تا 153 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
sethoxydim