کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش و کنه‌کش غیرسیستمیک، تماسی و حفاظتی از گروه مواد معدنی
فرمولاسیون:
1. گل گوگرد               %95              WP              
2. الوزال- کوزان    %90-%80           WP              
3. الوزال- کوزان    %80                     DF                              
تاریخ ثبت: 1/10/47 – 8/11/80 ثبت موقت اولیه (3) برای کنترل سفیدک سطحی مو – تمدید لغایت 86
نحوه اثر: گوگرد، چندین نقطه اثر بیوشیمیایی دارد. مهم‌ترین اثر گوگرد اختلال در تنفس سلولی است. گوگرد، در زنجیره انتقال الکترون، مانع از انتقال الکترون بین سیتوکروم‌ها شده و در دریافت الکترون با اکسیژن رقابت می‌کند. علاوه بر این گوگرد ساختمان طبیعی پروتئین‌ها را برهم زده و با فلزات سنگین در داخل سلول قارچ کلات تشکیل می‌دهد.
موارد مصرف در ایران:
سفیدک پودری سیب، هلو، شلیل، انگور،کدوییان، یونجه، اسپرس، چغندرقند، رز، کنه نمدی پسته، کنه دو نقطه ای و سایر کنه‌های تارعنکبوتی در سبزی و جالیز
موارد مصرف در سایر کشورها:
سفیدک پودری در محصولات مختلف از جمله سیب، توت فرنگی، بادمجان، زردک، کلزا، سنبل، چغندرقند، ریحان، برگ‌بو، گاوزبان، بابونه، زیره، پونه، جعفری، تره، شوید، رازیانه، اسطوخودوس، شاه‌پسند، گل‌جعفری، مرزنگوش، نعناع، گل لادن، گزنه،هویج، پیاز، پیازچه، موسیر، گشنیز، خیار، جعفری، بارهنگ، ترخون، آویشن، بنفشه، بومادران، انگور، رازک، انگور فرنگی، لکه‌سیاه سیب و گلابی، کنه‌های گالزا در انگور فرنگی و غیره.
راهنمای مصرف:
•سفیدک پودری انگور: 60 تا 90 کیلوگرم گل گوگرد در هکتار طی سه نوبت، نوبت اول در مرحله‌ی 7-6 برگی شاخساره‌ها به میزان 15-10 کیلوگرم، نوبت دوم پس از ریختن گلبرگ‌ها و بسته شدن دانه به میزان 30-20 کیلوگرم و نوبت سوم 20-15 روز بعد به میزان 40-30 کیلوگرم. در صورت انبوهی تاکستان، این میزان تا 60 کیلوگرم قابل افزایش است. همچنین به نسبت 4-3 در هزار می‌توان جهت  محلول‌پاشی استفاده نمود (2و3).
•سفیدک پودری سیب: محلول‌پاشی با استفاده از فرمولاسیون WP به نسبت 4-3 در هزار
•سفیدک پودری هلو و شلیل: محلول‌پاشی با استفاده از فرمولاسیون WP به نسبت 4-3 در هزار بعد از ریختن گل‌برگ‌ها و تشکیل میوه
•سفیدک پودری کدوییان: 20- 15 کیلوگرم در هکتار گوگرد میکرونیزه یا محلول‌پاشی با استفاده از فرمولاسیون WP به نسبت 3-2 در هزار
•سفیدک پودری یونجه و اسپرس: محلول‌پاشی به نسبت 3-2 در هزار (2و3)      
•سفیدک پودری چغندرقند: 4 کیلوگرم در هکتار
•سفیدک پودری رز: محلول‌پاشی به نسبت 5/1 در هزار (2و3)       
احتیاط‌های لازم:
•گوگرد در دمای پایین‌تر از C˚ 14 تصعید نشده و در دمای بالاتر از C˚ 35 گیاه‌سوزی ایجاد می‌کند. لذا گوگرد باید در دمای ˚C30-16 مصرف شود.
•روی میوه‌های در حال رسیدن، یا روی انگور در حال گلدهی یا نزدیک برداشت و یا روی انگوری که برای تهیه شیره استفاده می‌شود، نباید از گوگرد استفاده کرد.
•از تنفس و تماس با پوست خودداری شود.
•دوره کارنس برای برداشت یونجه خشک و انبار آن 2 هفته و برای چرا در چمنزار 3 هفته می‌باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، برای ماهی‌ها غیر سمی، 665 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا. این ترکیب برای زنبور عسل غیرسمی است.
sulfur