کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
آپیروس Apyros                      w/v %75       DF
تاریخ ثبت:  سال 1382
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS) یا استوهیدروکسی اسید سینتاز(AHAS) و در نهایت توقف تقسیم سلول و رشد
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه و قابل انتقال در آپوپلاست و سیمپلاست
علائم تأثیر در گیاه: جلوگیری از رشد، کلروز و نکروزه و در نهایت مرگ جوانه‌ها، زرد  و ارغوانی شدن برگ‌ها و ساقه‌ها و مرگ تدریجی گیاه. 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 3 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در مزارع گندم
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف در مزارع گندم 6/26 گرم در هکتار از ابتدای پنجه‌زنی گندم تا انتهای این دوره
•آپیروس را باید لزوماً همراه با یک سورفاکتانت  غیر یونی مانند سیتوگیت مصرف کرد.
•پس از کاربرد آپیروس، از کاشت چغندرقند، آفتابگردان و سورگوم در فصل بعد در مزرعه اجتناب شود .
•بهترین نتیجه زمانی عاید خواهد شده که عملیات سم‌پاشی در ابتدای بهار و زمانی که علف‌های هرز یکساله کوچک هستند و در مرحله رشد فعال می باشند صورت گیرد
•بهترین زمان کنترل چاودار هنگامی است که بوته‌ها بیش از 2 برگ دارند.
•ممکن است وقوع یک دوره طولانی از آب و هوای خشک در مراحل قبل یا بعد از تیمار درجه تأثیرکنترل را کاهش دهد.
•برای کنترل کامل بعضی از علف‌های هرز تکرار سم‌پاشی ضروری می‌باشد.
•فقط در جایی که خطر رقابتی جهت علف هرز وجود دارد و یا به عبارت دیگر راندمان کاهش می‌یابد مصرف نمائید.
•محصولات تحت تنش را تیمار نکنید.
•این علف‌کش را در اختلاط یا توالی با سایر علف‌کش‌های خانواده سولفونیل اوره مصرف نکنید.
•آخرین نوبت سم‌پاشی زمانی است که لیگول برگ پرچم نمایان شده باشد.
•در پائیز و پس از یک فصل استفاده از این علف‌کش می‌توان گندم زمستانه، چچم زمستانه، یولاف زمستانه، چاودار، کلزا زمستانه، نخودفرنگی زمستانه را در هر خاکی کشت نمود.  در این شرایط جو پاییزه در خاک‌هایی با کمتر از 60 درصد شن قابل کشت است.
•در بهار بعد نیز می‌توان محصولات گندم، جو، یولاف، ذرت، نخودفرنگی، لوبیا، کتان، کلزا، سیب زمینی یا گونه‌های علوفه ای باریک برگ را کاشت. کشت چغندرقند باید تا دومین بهار بعد از مصرف علف‌کش به تاخیر بیفتد.
احتیاط‌های لازم:
•جو و یولاف زراعی به این علف‌کش حساس می باشند.
•این علف‌کش را نمی‌توان با کودهای مایع(با پی اچ کمتر از 5) و یا سورفاکتانت‌های غیر یونی و یا سایر مواد افزودنی که موجب کاهش پی اچ به کمتر از 5 می شوند استفاده کرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای ماهی و موجودات آبزی بسیار خطرناک بوده و از این جهت باید از آلوده شدن آب‌های سطحی و نهرها جلوگیری کرد.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 5000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران 
sulfosulfuron