کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک از گروه تری آزین
فرمولاسیون:
بلادکس        Bladex              %50   WP       
تاریخ ثبت:  سال 1354
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده فتوسنتز(ممانعت از انتقال الکترون در فتوسیستم 2)
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط ریشه و اندام‌های هوایی گیاه و قابل انتقال در بخشهای مختلف 
علائم تأثیر در گیاه:  کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 2 هفته
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع ذرت] 3 کیلوگرم در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
مصرف پیش رویش در لوبیا، ذرت و نخود، مصرف پس رویش در گندم و جو در اوایل پنجه‌زنی. علاوه بر این، سیانازین در محصولات پنبه، سویا، کلزا، سیب زمینی و نیشکر نیز کاربرد دارد.
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 3 کیلوگرم در هکتار و کاربرد آن  به صورت پیش رویشی و قبل از رویش ذرت و علف‌های هرز می‌باشد.
•این علف‌کش در ذرت به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد اما می‌توان آنرا در ترکیب با آلاکلر، آترازین، بیوتیلات و ای‌پی‌تی‌سی و پاراکوات نیز مصرف کرد.
•در صورت کاربرد سیانازین با علف‌کشهای تیوکاربامات(مثل بیوتیلات)، این ترکیب باید در اختلاط با خاک استفاده شود.
•جهت فعالیت این علف‌کش وقوع بارندگی و یا انجام آبیاری بعد از کاربرد علف‌کش ضروری است.
•افزایش شدت نور باعث گسترش سریع علائم تأثیر این علف‌کش در گیاه می‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•علف‌کش سیانازین را در خاک‌هایی با بیش از 70 درصد شن و کمتر از 1 درصد ماده آلی مصرف نکنید.
•بارندگی سنگین در خاک‌های شنی موجب آب‌شویی و کاهش تأثیر علف‌کش می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50): 182 تا 334 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 400 تا 2000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 10 تا 18 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
•سیانازین از جمله علف‌کشهایی است که کاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌های هرز می‌شود.
cyanazine