کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش سیستمیک از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
ستوفSetoff                %20          WG    
تاریخ ثبت:  سال 1375
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای آمینه ضروری(بازدارنده ALS , AHAS) و در نهایت بازدارنده تقسیم سلول و رشد گیاه
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب توسط ریشه و جوانه‌ها و انتقال به بافت‌های مریستمی
علائم تأثیر در گیاه: جلوگیری از رشد، کلروز و نکروزه و در نهایت مرگ جوانه‌ها، زرد و ارغوانی شدن برگ‌ها و ساقه‌ها و مرگ تدریجی گیاه.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 20 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و جگن در مزارع برنج ] 100تا 150 گرم در هکتار[
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 100 تا 150 گرم در هکتار به صورت پس رویش.
•دوز بالا جهت مبارزه با علف‌های هرز مقاوم تر مانند تیرکمان آبی به کار برده می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):5000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  2000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 100>   میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
cinosulfuron