کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

موش کش گوارشی از گروه ترکیبات معدنی
فرمولاسیون:
1. روتال Rotal                  %21                                 Pa          
2. ریدال Ridall                 %6 P1                        %2 P2
تاریخ ثبت:
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: با واکنش اسیدهای معدی، فسفین آزاد می کند که وارد  جریان خون شده و کلیه و کبد و قلب را از بین می برد.
موارد مصرف در ایران:
موش مغان تاترا، مریون‌ها در غلات، موش ورامین در باغات میوه و نیشکر 2 گرم روغن+ 100 گرم گندم+ 5 گرم سم(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
موش‌ها در زمین‌های زراعی، سازه‌های زراعی (گلخانه‌ها)
راهنمای مصرف:
•به صورت طعمه‌های خشک و آب دار یا به طور غیر مستقیم استفاده شود.
•باید طبق نظارت متخصصین حرفه ای این طعمه در مزرعه یا باغ استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران70-45 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5/37-7 میلی‌گرم بر کیلوگرم
•در تماس با اسید ممکن است اشتعال زا باشد.
•ظرف حاوی سم باید در آن به طور محکم بسته شده باشد.
•در موقع تهیه طعمه مسموم از ماسک تنفسی باید استفاده کرد.
•باید دور از دسترس حیوانات، بچه‌ها نگه داری شود.
•به علت سمیت زیاد برای پستانداران باید تحت نظارت پرسنل فنی مصرف شود.
•این سم به صورت خشک و آبی پایداری زیاد ولی در هوای مرطوب به تدریج ایجاد فسفین می کند که بسیار خطرناک است.
•اجساد جوندگان مرده باید جمع آوری کرده و سوزانده شود.
•باقی مانده طعمه‌ها را بعد از تیمار باید جمع آوری و سوزانده شود.
•بعد از هر نوبت تیمار باید دستگاه مخلوط کننده را کاملاً شست.
zinc phosphide