کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک از گروه فسفونات
 فرمولاسیون:
اگریفوس (Agri – Fos)        40%SL                 
تاریخ ثبت: 21/10/83 ثبت موقت به مدت سه سال
موارد مصرف در ایران:
بادزدگی سیب زمینی
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل بیماری‌های ناشی از ائومیست‌ها به ویژه فایتوفترا
راهنمای مصرف:
محلول‌پاشی به میزان 6 لیتر در هکتار
احتیاط‌های لازم:
اگریفوس با عوامل اکسید کننده ، محلول‌های حاوی روی ، مس ، منگنز و آهن و هیدروکسید مس اختلاط پذیر نمی‌باشد .
phosphonic acid