کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و موش کش تدخینی از گروه فسفین‌ها، فومیگانت
فرمولاسیون:
فستوکسین  Phostoxin                 w/w % 56               Tb
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: این آفت کش در حضور رطوبت گاز فسفید هیدروژن تولید می کند که در نهایت درتولید انرژی اختلال ایجاد میکند(مهار کننده سیتوکرم اکسیداز)
موارد مصرف در ایران:
جهت ضدعفونی دانه فرآورده‌های غله ای، حبوبات، خشکبار انباری، کرم سیر ] در هر متر مکعب فضای مسدود سه تا پنج قرص و در فضای نیمه مسدود با استفاده از چادر پلاستیکی چهار تا شش قرص و در فضای باز با پوشش پلاستیکی پنج تا هشت قرص حداقل 72 ساعت با نظارت کارشناس[
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات انباری غلات، موش کور، خرگوش‌ها، موش صحرایی، جنگل، مراتع، چمن‌ها، مدیریت چمن‌های تفریحی، موش صحرایی
راهنمای مصرف:
•قرص فومیگانت به طور مستقیم در انبار غلات قرار داده می‌شود.
•فسفید آلومینیوم در سال 1982 در زمره سمومی هستند که خرید و فروششان آزاد نیست.
•مصرف آن توسط افراد آموزش دیده امکان پذیر است و باید از وسایل ایمنی در موقع مصرف استفاده گردد.
احتیاط‌های لازم:
•ظروف محتوی فسفید آلومینیوم را باید در بیرون باز کرده و سریع استفاده کرد، برای آگاهی بیشتر باید توضیحات برچسب آن را بطور دقیق مطالعه کرد.
•در آب و هوای مرطوب نباید استفاده کرد و باید از آب و مایعات دیگر آن را دور نگه داشت، زیرا خیلی سریع گاز فسفید هیدروژن تولید می کند.
•به فاصله سه متر از محیط‌های زندگی انسانی و حیوانی با حاشیه نباید فسفید آلومینیوم استفاده کرد، قبل از استفاده از فسفید آلومینیوم باید مطمئن بود که انسانی یا حیوانی در نزدیکی ساختمان مورد نظر نیست، قبل از ورود به محل ضدعفونی شده ضروری است حداقل چهار ساعت هوادهی صورت گیرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران7/8 میلی‌گرم بر کیلوگرم  ماده ای فوق‌العاده سمی و اشتعال زا.
•درب ظروف محتوی فسفید آلومینیوم باید محکم بسته باشد و در یک محل ایمن و حفاظت شده نگهداری شود، به طوری که دسترسی همگان به آن امکان پذیر نباشد.
•برای  ماهی‌ها و دیگر حیوانات آبزی خطرناک است، آب‌های سطحی نباید به این سم و ظروف آن آلوده شود.
•نباید نزدیک آب راه‌ها استفاده شود.
•در زمان استفاده باید حیوانات وحشی حفاظت شده را در نظر گرفت و در شکاف‌های زمین که احتمال فعالیت روباه و پرندگان است باید خودداری کرد.
•گرد حاصل از تجزیه فسفید آلومینیوم برای محیط زیست کم خطر است.
•ظروف خالی فسفید آلومینیوم را طبق برچسب آن باید از بین برد.
•حیوانات اهلی را از محیط آلوده خارج کنید.
alominium phosphide