کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و موش کش  متابولیکی و تدخینی از گروه فسفین‌ها، فومیگانت
فرمولاسیون:
دگش پلیت (Degesch pellet)                  %56            pellet ( 33 gr ) 
تاریخ ثبت: 5/12/81 به مدت 3 سال علیه سوسک توتون در انبار، 13/3/81 به مدت 3 سال علیه شب پره کوچک خرما
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: این آفت کش در حضور رطوبت گاز فسفید هیدروژن تولید می کند که در نهایت درتولید انرژی اختلال ایجاد میکند(مهار کننده سیتوکرم اکسیداز).
موارد مصرف در ایران:
سوسک توتون در انبار، شب پره کوچک خرما
راهنمای مصرف:
•یک پلت در سی متر مکعب فضا استفاده می شود.
•پلیت‌ها (Pellets) در شکاف‌های زمین، سوراخ لانه‌ها گذاشته و با چمن پوشانده می‌شود نباید پلیت‌ها با خاک پوشانده شود، بازدیدها باید روزانه انجام گیرد و سوراخ‌هایی که دوبار باز شده اند باید دوباره پلیت گذاشته شود.
•پلیت‌ها  باید با استفاده از دستگاه لوکسان تاپکس (Luxan Topex) به کار رود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران2/11میلی‌گرم بر کیلوگرم
•پلیت‌ها نباید در سطح زمین قرار داده شود.
•نباید نزدیک آب راه‌ها استفاده شود.
•در زمان استفاده باید حیوانات وحشی حفاظت شده را در نظر گرفت و در شکاف‌های زمین که احتمال فعالیت روباه و پرندگان است باید خودداری کرد.
magnesium phosphid