کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی ، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
فوزیلید Fusilade          w/v       %5/12EC       
تاریخ ثبت:  سال 1365
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم-آ کربوکسیلاز(ACCase) فوب‌ها(AOPPs)، جلوگیری از رشد جوانه انتهایی(مریستم)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ‌ها و قابل انتقال توسط آوندهای چوب و آبکش و تجمع در نقاط مریستمی گونه‌های یکساله و ریزومها، استولن‌ها و بافت‌های مریستمی گونه‌های چند ساله
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها 
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند] 3 لیتر در هکتار هنگام 3 تا 5 برگی شدن علف[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله در محصولات پهن‌برگ، علف‌های هرز یکساله در انگور سیاه، حبوبات، هویج، کلم، زمین‌های حاشیه ای و جنگلی، کتان، چغندر، سیر، پیازها، گیاهان زینتی، هویج، تمشک، دانه‌های روغنی، توت فرنگی، علف‌های هرز یکساله چمنی در یونجه، جو پوششی در محصولات ردیفی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 3 لیتر در هکتار در مرحله 3 تا 5 برگی  علف‌های هرز باریک برگ
•بهترین نتیجه تحت شرایط گرم با خاک دارای رطوبت کافی و همچنین در زمان رشد مناسب علف‌های هرز حاصل خواهد شد.
•گراس کش فوزیلید برای کنترل علف‌های هرز خانواده گرامینه اعم از یکساله و دائمی در اکثر محصولات پهن‌برگ به کار برده می‌شود. معمولاً برای کنترل گرامینه‌های دائمی باید از دوزهای بالاتر استفاده کرد.
•در زمان کاربرد علف‌کش بهتر است مواد همراه ویژه و سایر افزودنی‌ها به سمپاش اضافه شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به برچسب سم توجه کنید.
•علف‌های هرز از مرحله دو برگی تا رشد کامل قابل سم‌پاشی می باشند. بهترین زمان سم‌پاشی، 4 برگی علف‌های هرز است.
•ممکن است در شرایط خشک درجه تأثیر علف‌کش کاهش یابد. نباید تا دو هفته پس از سم‌پاشی عملیات کاشت گیاه زراعی انجام شود.
•این علف‌کش را می‌توان برای حذف پوشش چمن نیز بکار برد.
•حداکثر تعداد دفعات سم‌پاشی برای کلزای پائیزه، چغندر علوفه ای، چغندر قند، توت فرنگی و گونه‌های جنگلی 2 بار و برای کلزای بهاره و سایر محصولات یک بار می‌باشد.
•حداقل برای مدت 8 هفته پس از کاربرد بالاترین دوز یا دو هفته پس از کاربرد کمترین دوز نباید حبوبات را کشت نمود.
•استفاده علف‌کش قبل از رشد بهاره یا وقتی که جوانه‌ها در حال شکفتن هستند توصیه نمی‌شود.
•از کاربرد علف‌کش روی میوه‌های خیزران، بوته‌ها یا رازک بین مرحله گلدهی و برداشت پرهیز کنید.
•آخرین سم‌پاشی برای کلزای بهاره قبل از مرحله 5 برگی ، برای انگور سیاه، انگور فرنگی، رازک، تمشک و توت فرنگی قبل از گلدهی، برای چغندر، کلم‌ها، هویج در 8 هفتگی و سیر و پیاز در 4 هفتگی
•بهترین زمان سم‌پاشی برای چغندر قند و علوفه ای از مرحله 1 برگی تا وقتی است که 50 درصد زمین را پوشش داده باشند.
•بهترین زمان سم‌پاشی برای کلزای پائیزه از مرحله 1 برگی تا مرحله رشد کامل گیاه.
•بهترین زمان سم‌پاشی برای کلزای بهاره از مرحله 1 برگی تا قبل از مرحله 5 برگی.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):3328  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،17000 >  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 57/0 تا 37/1میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ه
fluazifop-butyl