کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و ریشه‌کن کننده از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
ایمپکت Impact       (5/12%)   SC
تاریخ ثبت: 27/1/75 به مدت  3 سال – تمدید لغایت 86
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
سیاهک هندی و زنگ زرد گندم
موارد مصرف در سایر کشورها:
بیماری‌های غلات به ویژه، زنگ‌ها، سفیدک پودری، اسکالد جو و سپتوریوز 
راهنمای مصرف:
•سیاهک هندی گندم: یک لیتر در هکتار به‌صورت محلول‌پاشی و در زمانی که 80% بوته‌ها به سنبله رفته باشند.
•زنگ‌های غلات: یک لیتر در هکتار
•سوختگی نوک برگ پرچم که در اثر تنش ایجاد می‌گردد، ممکن است در نتیجه کاربرد این قارچ‌کش تشدید گردد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  1140 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 61 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 78 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 5 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان مضر است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
flutriafol