کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش تماسی با تأثیر ابقایی طولانی مدت
فرمولاسیون:
1. سلست  Celest          % 5/2          FS
تاریخ ثبت: 10/4/81 ثبت موقت اولیه – تمدید لغایت 86 منحصراً جهت کاربرد در شمال کشور
نحوه اثر: فلودیوکسونیل از تکثیر اسپورهای قارچ جلوگیری کرده و از رشد و توسعه میسلیوم تا حدودی ممانعت می کند .
موارد مصرف در ایران:
پوسیدگی طوقه برنج
موارد مصرف در سایر کشورها:
عمدتاً از طریق ضدعفونی بذر در گندم و جو به منظور کنترل سیاهک پنهان، سیاهک سخت جو، پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه، کپک برفی و لکه قهوه‌ای
راهنمای مصرف:
•ضدعفونی بذر به میزان 2 در هزار (2‌ میلی‌لیتر برای هر کیلوگرم بذر) در مناطق برنج‌کاری شمال کشور.
•بذرها را باید به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرمخانه نگهداری نمود.
ملاحظات زیست محیطی:
•فلودیوکسونیل برای ماهی‌ها و سایر آبزیان مضر است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
•از مصرف بذر‌های ضدعفونی شده جهت تغذیه دام اجتناب شود.
•بذر‌های ضدعفونی شده برای حیات وحش مضرند.
fludioxonil