کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش - کنه‌کشی با اثر تماسی و گوارشی از گروه بنزوئیل اوره (IGR)
فرمولاسیون:
1. کاسکاد Cascade            w/v % 5                   DC                                    تاریخ ثبت: 17/7/74 به مدت 3 سال ، 26/11/77 تمدید به مدت 3 سال، علیه پسیل پسته لغایت 87
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: در سنتز کیتین و پوست اندازی اختلال ایجاد می کند.
موارد مصرف در ایران:
پسیل در پسته 5/0 در هزار(1) ، کنه قرمز اروپایی در درختان سیب  5/1 در هزار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنه‌های گیاهی Panonychus, Phyllocoptruta, Brevipalpus, Aculus (مراحل نابالغ)، آفات حشره ای در درختان دانه دار و تاکستان‌ها، مرکبات، چای ، توتون، ذرت، سویا، سبزجات و گیاهان زینتی (g/ha 200-25)
راهنمای مصرف:
•به مقدار 5/0 در هزار علیه پسیل پسته و 5/1 در هزار علیه کنه قرمز اروپایی درختان سیب توصیه می‌شود.
•مقدار مصرف بستگی به نوع آفت و نوع محصول دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  3000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها   9/4 میکروگرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 04/0 میکروگرم بر لیتر
•برای پرندگان  عملاً غیرسمی است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی فوق‌العاده خطرناک است.
flufenoxuron