کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک از ترکیبات اوره
فرمولاسیون:
کوتوران Cotoran            %80             WP
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فتوسنتز و بازدارنده سنتز کاروتنوئید
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب بیشتر از طریق ریشه و مقداری نیز از طریق اندام‌های هوایی و قابل انتقال در گیاه 
علائم تأثیر در گیاه:  کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 30 روز با دامنه 10 تا 100 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع پنبه
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز یکساله پهن‌برگ و باریک برگ در پنبه و نیشکر
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 2 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار قبل از کاشت و در اختلاط با خاک و یا بلافاصله بعد از کاشت به همراه آبیاری
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در مزارع چغندرقند، سویا، لوبیا، گوجه فرنگی، لگوم،‌کدو و تعدادی دیگر از محصولات زراعی توصیه نمی‌شود. به برچسب سم توجه شود.
ملاحظات زیست محیطی:
میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):6416 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  3150 تا 4620 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 47 تا 170 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
fluometuron