کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. سومیتیون (Sumithion)                    %50      EC   
2.                                                 %50     WP                           
3.                                               %50       TC
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی های خاص:
نحوه اثر: حشره کش عصبی (مهارکننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ایران:
سن، ملخ، شته در غلات 1 لیتر در هکتار(1)، کرم ساقه خوار در برنج، سن ناقل نماتوسپور در پسته، سوسک سرشاخه خوار در پسته، ملخ در بادمجان و یونجه، ملخ آسیایی در نیشکر 5/1 تا 2 لیتر در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
مورچه در انبار مواد غذایی، طویله های چارپایان، ساس در خانه ها و طویله های چارپایان، سوسک ها، سوسری ها، جیرجیرک ها، کک ها در خانه ها و طویله ها، مگس ها در خانه و طویله، لانه مرغ ها و زباله ها، کنه ها در خانه و طویله، شب پره ها در در خانه و طویله، آفات مرغداری ها، دم مویی ها در خانه و طویله،
راهنمای مصرف:
•بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که کف، سقف و دیوارها، گوشه ها به طور کامل سمپاشی شود و ستون های ساختمان که ممکن است پناهگاه حشرات باشد سمپاشی شود.
•شکاف ها، ترک ها با نازل های تزریقی (تزریق محلول به داخل شکاف) انجام گیرد.
•این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد، افرادی که براساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضدکلین استراز ممنوع شده اند نباید از این حشره کش استفاده کنند.
•برای سمپاشی طویله و غیره باید از کاربران متخصص استفاده شود.
•دام ها و ماکیان به صورت مستقیم سمپاشی نشود و قبل از سمپاشی شیر و تخم مرغ را باید جمع آوری کرد. ماشین شیردوشی و ظروف شیر را باید از آلوده شدن به حشره کش دور نگه داشت.
•این ترکیب نباید روی غلات و انبار غله استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50برای پستانداران  1720-1700 میلی گرم بر کیلوگرم ، LD50 برای پرندگان1190-6/23 میلی گرم بر کیلوگرم ، LC50 برای ماهی ها1/4 میلی گرم بر لیتر، LC50 برای دافنی 6/8 میکرو گرم بر لیتر
•قابل اشتعال است.
•در محیط های پرورش حیوانات اهلی ضروری است حیوانات را از سطح آلوده به حشره کش دور نگه داشت. قبل از سمپاشی برچسب و کلیه هشدارها رعایت شده باشد.
•برای زنبورعسل خطرناک است
•برای ماهی ها و دیگر آبزیان مضر می باشد.
•48 ساعت بعد از سمپاشی حیوانات و انسان می تواند وارد آن محیط شود.
fenitrothion