کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی از گروه فنیل کارباماتها
فرمولاسیون:
بتانال Betanal              w/v         %7/15  EC       
تاریخ ثبت:  سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ‌ها و انتقال در آپوپلاست 
علائم تأثیر در گیاه:  کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 25 روز
 موارد مصرف در ایران:
علف‌های هر پهن‌برگ و تعداد محدودی از باریک  برگ‌ها در مزارع چغندرقند] 5 تا 7 لیتر پس از رویش و بعد از مرحله 2 برگ حقیقی چغندر قند[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در چغندر علوفه ای، چغندر لبویی، چغندرقند، اسفناج، نخود و توت فرنگی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 5 تا 7 لیتر در هکتار پس از رویش علف‌های هرز و بعد از مرحله 2 برگ حقیقی چغندر قند
•بهترین نتیجه زمانی بدست می آید که علف‌های هرز  جوان و در مرحله قبل از 2 تا 4 برگی باشند، ترجیحاً مرحله کوتیلدونی.
•عملیات سم‌پاشی می‌تواند 2 تا 3  مرتبه و در فواصل 7 تا 10 روز تکرار شود. تعداد دفعات سم‌پاشی در خاک‌های آلی بیشتر و 3 تا5 بار می‌باشد.
•کاربرد علف‌کش به همراه  مواد افزودنی( ترکیبات روغن ) تأثیر آن بر روی تعدادی از علف‌های هرز را بهبود می بخشد.
•امکان کاربرد این علف‌کش در اختلاط با سایر علف‌کشهای چغندر وجود دارد. جهت اطلاعات بیشتر به برچسب سم توجه کنید.
•با توجه به جذب علف‌کش بوسیله برگ‌ها، در صورت سم‌پاشی روی خاک اثر کمتری خواهد داشت.
•در جایی که علف هرز غالب تاج خروس است از دس‌مدیفام استفاده کنید.
•میزان محلول مورد استفاده در مزارع توت فرنگی  نباید از 220 لیتر در هکتار تجاوز کند. از مصرف سم در فاصله گلدهی تا برداشت محصول خودداری شود. ممکن است پس از کاربرد فن مدیفام زردی موقت در برگ‌های توت فرنگی ایجاد شود. معمولاً کاربرد این علف‌کش در تکمیل سایر علف‌‌کش‌های پیش رویشی مورد استفاده قرار می گیرد.
•سم‌پاشی حتی الامکان در ساعات بعد از ظهر یا در هوای نیمه ابری انجام شود. درصورت لزوم مواد خیس کننده توصیه شده به محلول اضافه شود.  دوزهای پایین  این علف‌کش برای کاربرد مخلوط آن با کلریدازون یا متامیترون توصیه می‌شود.
•کاربرد این علف‌کش بر روی شاخ و برگ مرطوب و یا در هنگام بارندگی توصیه نمی‌شود.
•آخرین کاربرد  قبل از برداشت محصول برای چغندر و قبل از گلدهی برای توت فرنگی است.
احتیاط‌های لازم:
•حساسیت چغندرقند به فن مدیفام در درجه حرارتهای بالای 30 درجه سانتی گراد، تنش آب و همچنین در زمانی که پیش از کابرد فن مدیفام از سایر علف‌کشهای پیش رویش و یا پیش کاشت استفاده شده باشد، افزایش می‌یابد.
 ملاحظات زیست محیطی:
•برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی خطرناک است، آب‌های سطحی یا نهرها را با مواد شیمیایی یا ظرف استفاده شده آلوده نکنید.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):8000 >  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  2100 تا 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 4/1 تا 5/16 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
phenmedipham