کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. زولون Zolone                    35%  EC    
2.                                         30%WP                             
تاریخ ثبت: 1/10/47 و30/11/50 جهت مبارزه با آفات پسته ، 26/4/51 در ظروف 25 لیتری ثبت شده است .
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی (مهارکننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ایران:
آفات چغندرقند و سویا، کرم سیب، به و آلو، پسیل، زنبور و سرخرطومی گلابی و سیب، کرم خوشه خوار مو، زنجرک به و مو، پسیل و پروانه چوبخوار پسته 5/2 در هزار(1)، برگ‌خوار آفتابگردان، سرخرطومی یونجه، آفات ذرت، سوسک کلرادو سیب زمینی2 لیتر درهکتار(1).
موارد مصرف در سایر کشورها:
سخت بالپوشان، جوربالان، شته‌ها، پروانه‌ها و تریپس‌ها در درختان میوه خصوصاً آلو و دیگر هسته دارها،  آفات در انگور، دانه‌های روغنی، گیاهان زینتی، سیب زمینی، سبزیجات
راهنمای مصرف:
•محلول پاشی به میزان 2 تا 3 لیتر در هکتار یا 5/1 در هزار (1) توصیه می‌شود.
•برای پسیل پسته 5/2 در هزار توصیه می‌شود.
•مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادی که براساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضدکلین استراز ممنوع شده اند نباید از این حشره‌کش استفاده کنند.
•روی بعضی ازواریته‌های سیب سوختگی ایجاد می کند.
•برای حشرات مفید انتخابی بوده و بطور گسترده در برنامه مدیریت تلفیقی آفات استفاده می‌شود.
•استفاده متناوب آن گیاه‌سوزی ایجاد نمی کند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران120 میلی‌گرم بر کیلوگرم،  LD50  برای پرندگان2150میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 1/2 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 7/0 میکروگرم بر لیتر
•برای پرندگان کم خطر است.
• برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی خطرناک است.

phosalone