کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش حفاظتی و معالج از گروه فتالیمیدها
فرمولاسیون:
1. کاپتان       Captan                       %50   WP                  
2. ارتوساید  Ortocide                      %75   WP                  
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: به طور ترجیحی با گروه سولفیدریل آنزیم‌ها واکنش داده، فعالیت این آنزیم‌ها را مختل می‌سازد. علاوه بر این می‌تواند به گروه آمینو در آنزیم‌هایی که فاقد گروه سولفیدریل هستند نیز حمله کند.
موارد مصرف در ایران:
لکه‌سیاه سیب، لب شتری هلو، مومیایی و غربالی درختان میوه هسته‌دار، سفیدک داخلی انگور، سفیدک داخلی چغندر، لکه برگی آلترناریایی پسته، لکه شکلاتی باقلا و ضدعفونی بذر حبوبات
موارد مصرف در سایر کشورها:
کاپتان یکی از قارچ‌کش‌های پرکاربرد حفاظتی با طیف اثر گسترده است که برای کنترل بسیاری از بیماری‌های قارچی درختان میوه، گیاهان زراعی و سبزیجات قابل کاربرد می‌باشد. اما روی سفیدک‌های پودری و زنگ‌ها اثر چندانی ندارد. بیشترین مصرف کاپتان در کنترل بیماری‌های سیب و سایر درختان میوه دانه‌دار و هسته‌دار می‌باشد. سم‌پاشی با کاپتان موجب بهبود رنگ و زیبایی میوه‌ها می‌شود.
راهنمای مصرف:
•لکه‌سیاه سیب: محلول‌پاشی به نسبت 3 در هزار، سم‌پاشی اول در زمان تورم جوانه‌های گل، سم‌پاشی دوم پس از ریزش گلیرگ‌ها و سم‌پاشی سوم 10 روز پس از نوبت دوم
•لب شتری هلو: محلول‌پاشی به میزان 5/2 تا 3 در هزار در پاییز پس از ریزش برگ‌ها یا در بهار در زمان تورم جوانه‌ها
•غربالی درختان میوه هسته‌دار: محلول‌پاشی به نسبت 3 در هزار، سم‌پاشی پاییزه بعد از ریزش برگ‌ها، زمستانه بعد از تورم جوانه‌ها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگ‌ها و در صورت لزوم تکرار به فاصله 14 روز.
•مومیایی درختان میوه هسته‌دار: محلول‌پاشی به نسبت 3 در هزار، قبل از تورم جوانه‌ها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگ‌ها.
•سفیدک داخلی انگور: محلول‌پاشی به نسبت 3 در هزار، نوبت اول قبل از گل‌دهی و تکرار آن در صورت لزوم هر 10-7 روز یک بار.
•سفیدک داخلی چغندر: محلول‌پاشی به نسبت 3 در هزار به محض بروز نشانه‌های بیماری، 3-2 نوبت به فاصله 10 روز.
•لکه برگی آلترناریایی پسته: محلول‌پاشی به نسبت 3 در هزار به محض بروز نشانه‌های بیماری
•لکه شکلاتی باقلا : محلول‌پاشی به نسبت 2 در هزار ؛
•ضدعفونی بذر حبوبات: به نسبت 2 در هزار
احتیاط‌های لازم:
•فاصله آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول 10 روز
•کاپتان با اکثر حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها قابلیت اختلاط دارد. اما از آنجایی که در PH بالاتر از 7 ناپایدار می‌باشد، نباید با محلول‌های قلیایی مخلوط شود. همچنین قابل اختلاط با روغن‌ها نبوده و قبل یا بعد از کاربرد روغن‌ها نباید به کار رود، زیرا موجب گیاه‌سوزی  می‌شود.
•کاپتان دارای اثر خورندگی در فلزات بوده و در میوه‌جات کمپوت شده باقیمانده آن می‌تواند موجب خوردگی قوطی کمپوت شود. لذا از مصرف این قارچ‌کش در مورد میوه‌هایی که ممکن است جهت تهیه کمپوت به کار روند، باید خودداری شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50): < 9000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم  برای پرندگان، 072/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 10- 7 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 91 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.
captan