کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. سیدیال Cidial                        % 50                   EC                        
2. سیدیال Cidial                       % 40                   WP         
3. سیدیال Cidial                        % 50                     O                               
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: حشره‌کش عصبی ،مهار کننده آنزیم کلین استراز
موارد مصرف در ایران:
پرودینا در چغندرقند  3 لیتر در هکتار(1) ، برگ‌خوار مصری در سویا  2 لیتر در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
شته‌ها، شپشک‌ها، سپردارها، زنجره‌های Cicadellidae, Fulgoridae، شپشک آرد آلود، سنک، سن‌های Pyrrhocoridae و سن‌هایPentatomidae، تریپس‌ها، سفید بالک، لاروهای ساقه خوار Noctuidae و کرم غوزه در میوه مرکبات، هلو، انگور، بلوط، توت، پنبه، غلات، ذرت، برنج، قهوه، چای، آفتابگردان، نیشکر، توتون، سبزیجات، کدو و گیاهان زینتی به میزان g/ha 75-40 و g/ha 1000-500 ، پشه‌ها
راهنمای مصرف:
•برای پرودینای چغندرقند محلول پاشی به میزان 3 لیتر در هکتار توصیه می‌شود.
•برای برگ‌خوار مصری محلول پاشی به میزان 2 لیتر در هکتار توصیه می‌شود.
•برای واریته‌های مختلف انگور، انجیر، هلو و واریته‌های سیب قرمز گیاه‌سوزی دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  377-270 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان218 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها   5/2 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی306 میکروگرم بر لیتر
•برای پرندگان  متوسط سمی است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی خطرناک است.
phenthoate