کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش تماسی، گوارشی از گروه پایرتروئیدها
فرمولاسیون:
سومیترین Sumithrin       % 1/0A         اسپری حشره‌کش                                   
تاریخ ثبت: 2/6/66
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی، با اثر ضربه ای
موارد مصرف در ایران:
آفات خانگی و بهداشت عمومی
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات بهداشتی مثل کنه‌ها و پشه‌ها، Pediculus humanus شپش انسان (Calicidae) ، مگس خانگی، کک‌ها و Lectularius
راهنمای مصرف:
•به صورت قوطی‌های تحت فشار( اسپری )خانگی برای کنترل آفات خانگی استفاده می‌شود.
•اغلب اسپری‌های خانگی اشتعال زا هستند، لذا رعایت احتیاط ضروری است.
•این سم حاوی 20% ایزومر سیس و 80% ایزومر ترانس از فنوترین است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان2500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  16- 7/2 میکروگرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 3/4 میکروگرم بر لیتر
•برای پرندگان عملاً غیر سمی است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی فوق‌العاده خطرناک است.
phenothrin