کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک و تماسی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
ویپ سوپر Whip super            w/v         %12EC        
تاریخ ثبت:  سال 1383
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسید‌های چرب از طریق ممانعت از عمل استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ‌ها و قابل انتقال به بخشهای بالایی و پایینی گیاه 
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها
موارد مصرف در ایران:
کنترل پس رویشی علف‌های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند.
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل علف‌های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله در سویا، پنبه، چغندرقند، بادام زمینی، سیب زمینی،‌لوبیا، آفتابگردان، سبزیجات
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 2/1  لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف‌های هرز باریک برگ.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):2090 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
fenoxaprop – p -ethyl