کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش کنه کش تماسی، گوارشی از گروه پایرتیروئیدها
فرمولاسیون:
سومیسیدین Sumicidin       % 20            EC
تاریخ ثبت: 25/4/57
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی
موارد مصرف در ایران:
پرودینای چغندرقند 1 لیتر در هکتار(1)، مینوز لکه گرد درختان میوه  5/0 در هزار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
شته‌ها در گندم‌های زمستانه و بهاره
راهنمای مصرف:
•در مزارعی که سابقه ویروس کوتولگی زرد جو وجود دارد همزمان با مشاهده شته باید سم‌پاشی صورت گیرد (اواسط تا اواخر)
•درصورت خطر آلودگی زیاد، سم‌پاشی مجدد ضروری است.
•برای سم‌پاشی در مرحله رشدی بین مرحله گلدهی تا مرحله شیری (GS61-73) برای کنترل شته تابستانه غلات توصیه می‌شود.
•درصورت مصرف پایروتیروئیدها یا دی متوات از مصرف آنها در مرحله ظهور سنبله خودداری شود.
•خاصیت کنه کشی نیز دارد.
•دوره کارنس 20 روز است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  451 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان1600میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها   6/3 میکروگرم بر لیتر
•برای محیط زیست خطرناک است.
•برای زنبورعسل فوق‌العاده خطرناک بوده، در موقع گلدهی زمانی که زنبور عسل فعال است از مصرف آن خودداری شود.
•برای  ماهی‌ها و موجودات آبزی فوق‌العاده خطرناک بوده، از آلودگی آب‌های سطحی و نهرها خودداری شود.
•خیلی خطرناک برای حشرات مفید و دیگر بندپایان است تا شش متر از حاشیه مزرعه نباید سم‌پاشی شود.
•فرمولاسیون آن در تاریکی و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگه داری شود.
fenvalerate