کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک(و در برخی موارد تماسی)، از گروه اوره‌ها
فرمولاسیون:
آفالون Afalan        %50      WP
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق ریشه و اندام‌های هوایی و قابل انتقال در آوندهای چوبی 
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها، علائم ابتدا در برگ‌های مسن مشاهده می‌شود. افتادگی ساقه‌ها از دیگر علائم مربوطه است. در صورت کاربرد این علف‌کش به همراه علف‌کش ام‌سی‌پی‌آ خمیدگی ساقه‌ها بیشتر می‌شود.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 2 تا 5 ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز کشیده برگ و پهن‌برگ در مزارع هویج، نخود، ذرت، سیب زمینی، آفتابگردان، سویا، نیشکر و پنبه] 1تا 3 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار بسته به نوع محصول و نوع خاک قبل یا بعد از رویش علف هرز و محصول[
موارد مصرف در سایر کشورها:
کاربرد پیش و پس رویشی جهت کنترل علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ یکساله و گیاهچه برخی گونه‌های چند ساله در مارچوبه، هویج، کرفس، پیاز، سیر، سیب زمینی، نخود، لوبیا، سویا، غلات، ذرت، سورگوم، پنبه، آفتابگردان، نیشکر، گونه‌های زینتی، بادام زمینی، برنج، تاکستانها، باغهای موز، قهوه، چای و درختان زینتی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 1تا 3 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار بسته به نوع محصول و نوع خاک قبل یا بعد از رویش علف هرز و  گیاه زراعی.
•این علف‌کش هنگامی که به صورت پیش رویش مورد استفاده قرار می گیرد، معمولا به صورت آمیخته با سایر علف‌کشها توصیه می‌شود.
•چنانچه لینوران به صورت تیمار بعد از سبز شدن بکار می رود باید جهت افزایش فعالیت تماسی به همراه مویان استفاده شود.
•لینوران برای کنترل علف‌های هرز زمین‌های غیر زراعی نیز کاربرد دارد. در این شرایط از این علف‌کش به عنوان یک علف‌کش غیر انتخابی جهت کنترل علف‌های هرز یکساله استفاده می‌شود.
•در صورتیکه علف‌کش لینوران در زمان نامناسب، وجود تنش در مزرعه و یا وقوع بارندگی بلافاصله بعد از سم‌پاشی(در رفتار پس رویش) استفاده شود، نتیجه مورد نظر مشاهده نخواهد شد.
•وقوع بارندگی یا انجام عملیات آبیاری جهت فعالیت علف‌کش در رفتار پیش رویش لازم است. وقوع بارندگی در مدت زمان 1 ساعت بعد از سم‌پاشی در رفتار پس رویش، موجب کاهش اثر سم می‌شود.
•این علف‌کش را می‌توان در اختلاط با علف‌کش ام‌سی‌پی‌آ استفاده کرد. وقوع بارندگی در طول 4 ساعت بعد از سم‌پاشی موجی کاهش تأثیر این اختلاط خواهد شد.
•در صورتیکه این علف‌کش به مدت یکسال و یا بیشتر انبار شده است، قبل از استفاده آنرا ابتدا کاملا تکان داده و سپس استفاده کنید.
احتیاط‌های لازم:
•این سم اثر باقی ماندگی در خاک دارد و از این جهت باید به میزان حساسیت محصول بعدی به لینوران توجه نمود.
•مصرف پس رویشی این علف‌کش می‌تواند همراه با بروز خسارت در گیاه زراعی باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):4000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 940 تا 5000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 89/0 تا 3.15  میلی‌گرم در لیتر برای ماهی‌ها. 
•مزرعه سم‌پاشی شده نباید مورد چرا قرار گرفته و یا علوفه تازه آن(حداقل تا 60 روز بعد از برداشت) به مصرف دام برسد.
linuron