کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه دی‌تیوکاربامات‌ها
فرمولاسیون:
 1. دیتان ام 22 Dithane  M -22         %90                  WP  
2. دیتان ام 22 Dithane  M -22         %80                   WP                        
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: اختلال عمومی در متابولیسم سلولی
موارد مصرف در ایران:

سفیدک داخلی انگور، سفیدک داخلی چغندر، سفیدک داخلی توتون، سفیدک داخلی کدوییان، لکه شکلاتی باقلا و لکه قهو‌ه‌ای یونجه.
موارد مصرف در سایر کشورها:
مانب یکی از مؤثرترین دی‌تیوکاربامات‌هاست که به صورت حفاظتی برعلیه بسیاری از بیماری‌های قارچی (بجز سفیدک‌های پودری و سیاهک‌ها) مؤثر است.
راهنمای مصرف:
•سفیدک داخلی انگور: محلول‌پاشی به نسبت 5/2-2 در هزار، نوبت اول قبل از گل‌دهی و تکرار آن در صورت لزوم هر 10-7 روز یک بار.
•سفیدک داخلی چغندر: محلول‌پاشی به نسبت 3 در هزار به محض بروز نشانه‌های بیماری، 3-2 نوبت به فاصله 10 روز.
•سفیدک داخلی توتون: محلول‌پاشی به نسبت 2-1 در هزار.
•لکه شکلاتی باقلا: محلول‌پاشی به نسبت 2 در هزار.
•لکه قهو‌ه‌ای یونجه: محلول‌پاشی به نسبت 2 در هزار، در صورت آلودگی شدید.
احتیاط‌های لازم:
•اتیلن بیس دی‌تیوکاربامات‌ها قابلیت تبدیل به ترکیبی به نام اتیلن تیوره  Ethylenethiourea (ETU) را دارند که بالقوه سرطانزاست. به همین دلیل محدودیت‌هایی برای مصرف این ترکیبات در کشورهای مختلف به وجود آمده و در برخی کشور‌ها مصرف این ترکیبات ممنوع شده است.    
•در ایران مصرف این قارچ‌کش بر روی سبزیجات و صیفی‌جات ممنوع است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 8/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها و برای زنبور عسل غیرسمی است.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زیان‌آور است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.
maneb