کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حلزون کش تماسی، گوارشی برای کنترل حلزون‌ها و راب‌ها از گروه پلی مر (ارگانیک)
فرمولاسیون:
1. متالان جی Metalan G                        % 60                    P
2. متالان جی Metalan G                        % 50                    P
3. متالان جی Metalan G                        % 6                      B
4. متالان جی Metalan G                        % 5                      B
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: حلزون کش تماسی و گوارشی
موارد مصرف در ایران:
حلزون‌ها در مرکبات 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار(1)، کرم مفتولی، آبدوزدک‌ها، حلزون‌ها و راب‌ها در   توتون، حلزون‌ها و راب‌ها در سبزی، صیفی، جالیز و اشجار جنگلی 20 تا 25 کیلوگرم طعمه 6% در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
لیسک‌ها و حلزون در محصولات خوراکی و غیرخوراکی، در چمن‌ها، زمین‌های کاشته شده، محصولات زینتی
راهنمای مصرف:
•این سم در رطوبت پائین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون می‌شود.
•طعمه‌های آماده (pellet) از طریق دست یا دستگاه پخش کود یا به همراه مخلوط بذر در سطح مزرعه پخش کنید (برای پخش در مزرعه به برچسب مراجعه کنید.)
•بهترین نتیجه از گرانول پاشی زمانی حاصل می‌شود که هوا مرطوب بوده و لیسک‌ها و راب‌ها بیشترین فعالیت را دارند ممکن است روی محصول زراعی استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•برای راب‌ها واریته‌های کلزا که دارای کلوکزینولات‌های پائین هستند بیشتر مورد قبول است.
•برای جلوگیری از رشد حلزون‌ها، محصولات برگی و کلم را در اواخر فصل سم‌پاشی کنید.
•دو نوبت طعمه پاشی در ژولای و آگوست میزان خسارت به غده‌ها را کاهش می دهد.
•زمانی که احتمال بارندگی است و یا در آبیاری گلخانه 4 روز بعد ضروری است از طعمه پاشی خودداری کنید.
•در آخرین مرحله طعمه پاشی از تماس طعمه با برگ محصولات خوراکی باید خودداری کرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران283میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان170 میلی‌گرم بر کیلوگرم، EC50  برای دافنی 90 میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان و حیوانات وحشی خطرناک است.
•برای  ماهی‌ها و موجودات آبزی مضر است از آلوده شدن آب‌های سطحی و نهرها باید خودداری کرد.
•این ماده خواص دور کنندگی برای گربه و سگ دارد.
•حداقل به مدت 7 روز از ورود ماکیان به مناطق تیمار شده باید جلوگیری کرد.
metaldehyde