کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

نماتدکش تدخینی از گروه مونومتیل دی‌تیوکاربامات‌ها که علاوه بر نماتدها قارچ‌های خاکزاد مانند Fusarium، Pythium و Rhizoctonia و بعضی از حشرات خاکزی را نیز از بین می‌برد. همچنین از جوانه‌زنی بذر و رشد ریشه‌ی علف‌های هرز جلوگیری می‌کند.
فرمولاسیون:
1. واپامVapam               %7/32                         SL
2. واپامVapam                %31                           SL
3. واپامVapam                 %70                         EC 
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر
: متام سدیم، در خاک در اثر تجزیه اسید سیانیدریک ایجادمی کند  که  مهار کننده انتقال الکترون در سلول بوده و در تولید انرژی اختلال ایجاد می کند.
موارد مصرف در ایران:
•نماتدهای ریشه‌گره‌ای در گیاهان گلخانه‌ای مانند گوجه‌فرنگی، فلفل و غیره.
•علف‌های هرز خزانه توتون (گل جالیز، اویارسلام، انواع تاج خروس، سلمک، گاوپنبه، تاج‌ریزی)
موارد مصرف در سایر کشورها:
نماتدها در داوودی، میخک زینتی، گوجه فرنگی مزرعه‌ای، گیاهان زینتی، محصولات گلخانه‌ای، گوجه فرنگی‌های گلخانه‌ای، خاک‌های گلخانه‌ای، خاک‌های دارای پوشش، خاک‌های آزاد، حشرات خاکزی در داوودی،  بیماری‌هایی با عوامل خاکزاد در داوودی، بذور علف هرز در داوودی،
راهنمای مصرف:
•برای کنترل نماتد ریشه‌گره‌ای در گلخانه 145 گرم در مترمربع متام سدیم توصیه شده است. این مقدار را باید به نسبت حدود 5%  یا بیشتر با آب مخلوط کرده و استفاده نمود.
•برای کنترل علف‌های هرز خزانه توتون 120 میلی‌لیتر در هر مترمربع خزانه سه هفته قبل از کشت.
•پس از کاربرد واپام باید بلافاصله زمین را آبیاری کرد به گونه‌ای که رطوبت تا عمق 15 سانتی‌متری نفوذ کند.
•ضدعفونی خاک در سطح وسیع مقرون به صرفه نیست، لذا، کاربرد متام سدیم فقط در سطوح کوچک مانند گلخانه‌ها و خزانه‌ها توصیه می‌شود.
•زمان ضدعفونی 1 تا 2 ماه قبل از کشت در گلخانه و یک سال در میان، بسته به نوع خاک انجام گردد.
•متام سدیم ممکن است بصورت مخلوط با خاک نیز به کار رود.
•50 گرم در هر مترمربع خاک یا 32 گرم در هر مترمکعب بذر قبل از کاشت در حرارت 25 تا 30 درجه، برای ضدعفونی خاک سنگین خزانه‌های گوجه فرنگی، فلفل و توتون با استفاده از پوششی پلاستیکی به مدت 48 ساعت با نظارت کارشناس و حداقل 2 ماه قبل از کاشت مصرف می‌شود.
•زمان کاربرد را به گونه‌ای انتخاب کنید که دمای خاک به 7 درجه سانتی‌گراد و ترجیحاً بالاتر از 10 درجه سانتی‌گراد برسد. 
•در زمان سم‌پاشی نباید هیچ گیاهی در خاک باشد.
•تا زمانی که تست جوانه‌‌زنی روی محصولات صورت نگرفته نباید کاشته شوند.
•در گلخانه‌ها در محدوده دومتری محصولات کاشته شده نباید این سم به کار رود.
احتیاط‌های لازم:
•متیل ایزوتیوسیانات که در اثر تجزیه متام سدیم حاصل می‌شود، به شدت موجب گیاه‌سوزی می‌شود، لذا، ضدعفونی خاک بسته به بافت خاک، باید یکی دو ماه قبل از کاشت صورت گیرد تا در این فاصله، مسمومیت خاک برطرف شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1800-285 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها2/35- 3/0میلی‌گرم بر لیتر، EC50   برای دافنی 3/2 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل برای مدت یک شبانه‌روز بعد از کاربرد متام سدیم باید از ورود افراد و احشام به محوطه مربوطه جلوگیری شود.
•بعد از کاربرد سم باید چندین هفته اجازه دهید تا باقیمانده سم از خاک خارج شود. برای تهویه خاک و خروج سریع‌تر گاز می‌توان از چنگک استفاده کرد. زمان لازم برای خروج سم از خاک بسته به نوع خاک متفاوت است. برای خروج گاز‌های سمی از خاک‌های رسی و خاک‌های غنی از مواد آلی مدت زمان بیشتری لازم است.
metam sodium