کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کشی حفاظتی با طیف اثر گسترده
فرمولاسیون:
1. داکونیل Daconil           %72                SC             
2. داکونیل Daconil           %75               WP            
تاریخ ثبت: 28/9/73 ثبت موقت اولیه (2)؛ ثبت موقت در تاریخ 21/10/83 به مدت 3 سال (1)
نحوه اثر: اختلال عمومی در کار آنزیم‌‌‌ها
موارد مصرف در ایران:

لکه موجی گوجه فرنگی و بادزدگی سیب زمینی.
موارد مصرف در سایر کشورها:
جهت کنترل بسیاری از بیماری‌های قارچی گیاهان زراعی، سبزیجات، درختان میوه، گیاهان زینتی و چمن قابل استفاده بوده و بیماری‌های مختلفی مانند لکه برگی‌ها، سفیدک‌های داخلی، زنگ‌ها، آنتراکنوز و پوسیدگی‌های میوه را کنترل می‌کند. کلروتالونیل در کنترل بیماری‌های ناشی از آلترناریا (مانند بیماری‌ لکه‌موجی گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی)، سپتوریا (مثل سپتوریوز غلات)، سرکوسپورا (مثل لکه‌برگی سرکوسپورایی بادام زمینی)، بوتریتیس(مثل پوسیدگی خاکستری انگور) بیماری‌های ناشی از Colletothricum (مثل آنتراکنوز کدوییان) بادزدگی سیب زمینی، لب‌شتری هلو، لکه‌ سیاه سیب، بیماری‌های ناشی از کلادوسپوریوم، هلمینتوسپوریوم، سفیدک‌های داخلی، زنگ‌ها و .... مؤثر است.
راهنمای مصرف:
•لکه موجی گوجه فرنگی: محلول‌پاشی به میزان 5/1 تا 2 کیلوگرم در هکتار.
•بادزدگی سیب زمینی: محلول‌پاشی به میزان 2تا 5/2 کیلوگرم در هکتار.
احتیاط‌های لازم:
•فاصله آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول برای سیب‌زمینی و گوجه فرنگی 14 روز است.
•از اختلاط این قارچ‌کش با کودهای مایع اجتناب شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 4640 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 47 میکروگرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 70 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا و 63 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
chlorothalonil