کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، غیرسیستمیک از گروه بنزن دی کربوکسیلیک اسید
فرمولاسیون:
داکتال      Dacthal            w/v           %5/7           EC
تاریخ ثبت:  سال 1350
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده رشد جوانه‌های انتهایی
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق ریشه و یا هیپوکوتیل و دارای انتقال محدود در گیاه 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 100 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز یکساله در یونجه، شبدر و پیاز
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در سنبل ختایی، بادرنگ، ریحان، برگ بو، انگور سیاه، گل گاوزبان، انواع کلم‌ها، برگ‌های کرفس،  پیاز کوهی، گل مریم، گشنیز،  شوید، شنبلیله،  انگورفرنگی، تره فرنگی، به لیمو،  مرزنگوش، نعناع، گوش فیل، گل لادن، جعفری، تمشک، رزماری، نسترن، سداب، لوبیای رونده، توت روباه، مرزه، ترشک، کلزای بهاره و زمستانه، توت فرنگی، ترخون، آویشن، ترب،شلغم، تاجریزی سیاه در لوبیاهای کوتاه و سفید، سیزاب در چمن، سیب زمینی خودرو در لوبیاهای کوتاه و سفید.
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف علف‌کش 8 تا  12 کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود.
•علف‌های هرز را از قبل از کاشت یا بعد از کاشت و قبل از رویش علف‌های هرز و اوایل رشد آنها سم‌پاشی کنید.
•بهترین زمان کنترل سیزاب نازک در چمن زمانی است که علف هرز در حال رشد فعال باشد.
•فاصله زمانی سم‌پاشی تا برداشت علوفه حداقل 3 روز است. در فاصله 60 روز مانده به برداشت محصول نیز نباید عملیات سم‌پاشی انجام شود.
• بعد از سم‌پاشی وجود رطوبت کافی در سطح خاک برای تأثیر بهتر علف‌کش ضروری است.
•بهترین زمان سم‌پاشی در زراعت توت فرنگی بعداز کاشت و استقرار نشاءها و در مزرعه احداث شده  در اوایل فصل رشد می‌باشد.
•بهترین زمان سم‌پاشی در زراعت یونجه بعد از بذرپاشی و قبل از رویش یونجه است. وجود رطوبت در قشر فوقانی خاک برای تأثیر بهتر علف‌کش ضروری است.
•داکتال جهت کنترل سس نتایج خوبی به دنبال دارد.
•کشت چمن و سایر محصولات به ترتیب در طول 2 و 3 ماه بعد از مصرف علف‌کش توصیه نمی‌شود.
•روی نسترن و لوبیای رونده گیاهان زینتی متفاوت، توت فرنگی و چمن به تنهایی مصرف شود. برای کلم‌ها، پیازها، تره فرنگی، گل مریم، گیاهان زینتی و توت فرنگی‌های جایگزین شده و میوه‌های نرم تازه کاشته شده در اختلاط با  پروپاکلر استفاده شود.
•در مزارع روی کلم قبل از رویش و یا بعد از مرحله 3  تا 4 برگی توصیه می‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش بر روی گیاهچه‌های سبز شده علف‌های هرز بی تأثیر است.
•کاربرد این علف‌کش بر روی لوبیای فرانسوی پاکوتاه توصیه نمی‌شود.
•در مزارعی که محتوای مواد آلی خاک آن بالا است، مصرف نکنید.
•کشت کاهو تا 6 ماه  بعد از مصرف این علف‌کش توصیه نمی‌شود.
•کاربرد این علف‌کش بین زمان گلدهی تا برداشت توت فرنگی توصیه نمی‌شود.
•کاربرد این علف‌کش در اختلاط با پروپاکلر در مزارع توت فرنگی که تازه کشت شده است، توصیه نمی‌شود.
•غلظت زیاد علف‌کش سریعا موجب رسوب مواد در مخزن سمپاش می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 12500 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2250 تا 5620 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 7/4 تا 4/5 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
chlorthal dimethyl