کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. دورسبان  Dursban             % 8/40                      EC
2.  امپایر Empire                    %20                        MG
3. نگزالوت Negzalot               % 6               (نوار) Band
4. گرانول                             % 5                           G
تاریخ ثبت: 19/7/55 ، 14/9/55 ، 20/12/75 تمدید ثبت 3 سال (2) ، 11/10/74 ثبت 3 سال (3) ، 28/7/76 تمدید تا 29/12/79 (4)
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: حشره‌کش عصبی با خاصیت تدخینی( مهار کننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ایران:
سپردار مرکبات و ‌شپشک‌های درختان میوه سردسیری 1 تا 5/1 در هزار(1) و مرکبات  5/1 تا 2 در هزار(1) ؛ مینوز برگ سویا 2 تا 5/2 لیتر در هکتار (1) ، آگروتیس چغندرقند 20 تا 25 کیلوگرم (4)(1) ، فرمولاسیون (2) جهت مصارف خانگی، فرمولاسیون (3) نوار بیدکش، فرمولاسیون (3) در مسیر حرکت و محل اجتماع حشرات خانگی (فعلاً سوسک‌ها)
موارد مصرف  در سایر کشورها:
سوسک آمبرزیا (Ambrosia) در cutlog ؛ شته‌ها در درخت سیب، گلابی، تمشک، توت، توت فرنگی، انواع کلم‌ها، گندم بهاره و زمستانه، جو بهاره و زمستانه؛ سرخرطومی جوانه خوار سیب؛ آفات مکنده سیب، مگس لوبیا؛ سوسک سیاه صورتی (Black pin beetle) نهال‌های جنگلی؛ مگس ریشه در کلم، گل کلم، سوسکهای کپسیده (Capsids)؛ برگ‌خوارهای Caterpillars در سیب، انواع کلم‌ها، گلابی،‌ به؛ کرم میوه در سیب، گلابی، به؛ طوقه برها در انواع کلم‌ها، هویج، سیب زمینی، پیاز، شته‌ها در هسته دارها (Plum)؛ سوسک پوستخوار نارون ؛ مگس میوه در چمن‌ها، گندم، جو؛ کنه قرمز در سیب، گلابی، هسته دارها، توت فرنگی؛ زنبورهای (Sawfly) در سیب؛ مگس‌های سیارید (Sciarid) در گیاهان زینتی؛ سرخرطومی توت فرنگی؛ آفات مکنده سیب و گلابی؛ تریپس در غلات گندم، جو، چاودار؛ پروانه تورتریکس Tortrix در سیب و گلابی، هسته دارها؛ سرخرطومی (Vine) در کاج، گیاهان زینتی؛ پشه گندم (Wheat blossom midge) در گندم و جو زمستانه؛ سفید بالک‌ها در انواع کلم‌ها، شب پره زمستانه در سیب، گلابی، هسته دارها؛ شته خونی (Woolly) در سیب و گلابی؛ مگس زرد در گندم و جو زمستانه
راهنمای مصرف:
•برای ضدعفونی کلم‌های نشایی ممکن است استفاده شود.
•فعالیت یا تأثیر آن در خاک در دمای کمتر از 5 درجه و خاک‌های دارای مواد آلی کاهش می‌یابد.
•در کنترل مگس های سیارید گیاهان زینتی پیشنهاد می گردد گلدآن‌های تیمار نشده نباید با گلدآن‌های تیمار شده در یک جا نگهداری شود.
•درصورت بوجود آمدن آفات مکنده مقاوم به کلرپیروفوس کنترل آن رضایت بخش نخواهد بود.
•اگر درجه حرارت پایین باشد کارایی آن علیه مگس‌ها در گرامینه‌ها کاهش می‌یابد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی و زمان سم‌پاشی در محصولات و آفات مختلف، متفاوت می‌باشد. (به برچسب رجوع شود)
•حداکثر دز سم‌پاشی در محصول هویج نباید از سه برابر (در خاک‌های معدنی) و چهار برابر (در خاک‌های آلی) دز توصیه شده تجاوز کند.
•نباید سیب زمینی را در استرس‌های خشکی سم‌پاشی نمود، واریته‌های مختلف حساسیت‌های متفاوتی دارند.
•نباید چغندرقند را تحت شرایط استرس و یا چهار روز بعد از سم‌پاشی با علف‌کش با این حشره‌کش سم‌پاشی نمود.
•این حشره‌کش  نباید به محیط کشت‌های هیدروپونیک(Media) محصولات غذایی اضافه شود.
•علوفه‌های سم‌پاشی شده برای مدت 14 روز نباید چرانده شوند.
•آخرین سم‌پاشی در محصولات خانواده کلم چهار روز بعد از انتقال نشاء می‌باشد، اواخر تیر برای چغندرقند، برای محصولات مختلف متغیر می‌باشد (رجوع به برچسب)
•دوره کارنس 7 روز تا 6 هفته بسته به محصول متفاوت است.
•در زمان انتقال قلمه‌های ریشه دار گیاهان زینتی، بسترهای جدید کشت با حشره‌کش فوق تیمار شود (علیه سرخرطومی ریشه)
•ضدعفونی بسترهای کاشت گلدآن‌ها قبل از کشت گیاهان زینتی علیه مگس سیاریدضروری است
احتیاط‌های لازم:
•در کاهو یک بار سم‌پاشی هنگامی که بوته بطور کامل رشد کرده است براساس توصیه متخصصین ذیربط انجام می گیرد.
•در سیب سم‌پاشی قبل از شکوفه دهی تا زمان گلدهی و بعد از ریزش گلبرگ‌ها توصیه می‌شود.
•قبل از استفاده آن در گیاهان زینتی و قلمه‌های تکثیر در سطح وسیع بهتر است در سطح کوچکی تست شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران2000-135 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان490-32میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها54-002/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 7/1 میکروگرم بر لیتر
•اشتعال زا
•خطرناک برای محیط زیست
•برای موجودات آبزی خیلی خطرناک است ممکن است در طولانی مدت برای موجودات آبزی اثر سوء داشته باشد.
•برای زنبور عسل خیلی خطرناک است، زمانی که محصولات یا علف‌های هرز گل می دهند نباید سم‌پاشی نمود.
•برای ماهی فوق‌العاده خطرناک است، نباید آب‌های سطحی به این حشره‌کش آلوده شود.
•چارپایان حداقل 14 روز باید از چرای سطح سم‌پاشی شده دور نگه داشته شوند
chlorpyrifos