کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کشی سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه بیورشنال‌ها
فرمولاسیون:
1. پادان Padan                           % 4                         G                                    تاریخ ثبت: 9/10/54
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: حشره‌کش عصبی (مهار انتقال پیام عصبی در سیستم عصبی مرکزی).
موارد مصرف در ایران:
کرم ساقه خوار در برنج  30 یا 40 کیلوگرم در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
حشرات جونده و مکنده  kg/ha 01/0 – 4/0 کارتاب هیدروکلرید مخصوصاً برای پروانه‌ها، سوسکها و کرم ساقه خوار برنج در برنج، سوسک برگ‌خوار در برنج، سیب زمینی، کلم، شب پره پشت الماسی در کلم، سوسک کلرادو در سیب زمینی، سبزیجات، سویا، نخود، آفتابگردان، ذرت، چغندر، گندم، جو، دانه دارها، هسته دارها، میوه مرکبات، انگور، بلوط، زنجبیل، چای، پنبه
راهنمای مصرف:
•بصورت گرانول پاشی به میزان 30 یا 40 کیلوگرم در هکتار علیه کرم ساقه خوار برنج به کار می رود.
•گرانول 4% بصورت کارتاپ هیدروکلرید می‌باشد.
•ممکن است برای پنبه، توتون، سیب تحت شرایط خاص گیاه‌سوزی ایجاد کند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران345-150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 6/1 میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان و  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی متوسط سمی است.
cartap