کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه ترکیبات ضد سنتز ملانین
فرمولاسیون:
وین اس سی 300 (Win SC 300)           %30              SC
تاریخ ثبت: 7/11/81 ثبت موقت به مدت 3 سال
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ملانین
موارد مصرف در ایران:

بلاست در مزارع برنج
موارد مصرف در سایر کشورها:
بیماری بلاست برنج
راهنمای مصرف:
محلول‌پاشی به میزان 400 میلی‌لیتر در هکتار
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 6/5 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 410 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا
carpropamid